Tag Archives: แปลหนังสือสัญญา

แปลสัญญาต้องแปลโดยนักแปลด้านกฎหมายโดยเฉพาะเท่านั้น

หากคุณเคยได้ยินเพลงของพี่เบิร์ด ?สัญญาต้องเป็นสัญญา? ต้องขอบอกว่า บทความนี้เกี่ยวข้องกับเพลงนี้เลย เพราะที่จะกล่าวถึงนี้เป็นเรื่องของการแปลสัญญาซึ่งต้องแปลโดยนักแปลด้านกฎหมายโดยเฉพาะเท่านั้น ซึ่งหากบุคคลธรรมดาหรือนักแปลเอกสารธรรมดาทำการแปลอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ คำบางคำหากบิดเบือนหรือใช้คำผิด ทำให้ตีความหนังสือสัญญาผิดได้ด้วยเช่นกัน กลายเป็นเรื่องของผลประโยชน์ การเสียหรือการได้ประโยชน์ ?ดังนั้นต้องบอกย้ำว่า แปลสัญญาต้องแปลโดยนักแปลด้านกฎหมายโดยเฉพาะเท่านั้น หนังสือสัญญา เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ดังนั้นจำเป็นมาก ห้ามแปลโดยผู้แปลที่ไม่ถนัด ไม่ชำนาญ ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทแปลเอกสาร มักจะต้องมีผู้แปลเอกสารที่ชำนาญการด้านต่างๆ ครบถ้วน เพราะความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ความชำนาญของนักแปลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทรับแปลเอกสารต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ นี่ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นการพิจารณาว่า บริษัทรับแปลเอกสารนั้นมึความใส่ใจและมีความเป็นมืออาชีพมั๊ย เพราะการทำงานทุกชิ้น โดยเฉพาะงานที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก หนังสือสัญญาโดยทั่วไป จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ชัดเจน และคำพูดหลายๆ คำพูดก็จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วย ดังนั้นการแปลเอกสารที่เป็นหนังสือสัญญาควรต้องแปลโดยนักแปลที่มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายหรือเป็นนักแปลด้านกฎหมายโดยตรงเลย ทุกประโยค ทุกวรรคในหนังสือสัญญา อาจจะเป็นความเสียหายแก่ลูกค้าได้ หากมีการตีความผิดหรือการใช้คำผิด ก็จะทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็แล้วแต่ ซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับอาชีพของการเป็นนักแปลเอกสาร ดังนั้นการแปลสัญญาต้องแปลโดยนักแปลด้านกฎหมายโดยเฉพาะเท่านั้นจึงเป็นสิ่งที่บริษัทรับแปลเอกสารต้องนำมาใส่ใจเสมอๆ ไม่ควรมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการตีความและใช้คำผิดๆ … Continue reading

Posted in รับแปลเอกสาร | Tagged , | Leave a comment