Tag Archives: แปลหนังสือราชการ

การแปลเอกสาร นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

นิคมอุตสาหกรรมมีมากมายหลากหลายที่ในประเทศไทย เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะแก่การให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาเปิดโรงงานการผลิตหรือเปิดอุตสาหกรรม เนื่องด้วยเพราะค่าแรงที่ถูกและเป็นแรงงานที่มีมาตรฐาน เมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศแล้ว ไทยจึงเป็นที่นิยมในการมาเปิดนิคมอุตสาหกรรมมากอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียนี้ นิคมอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงในประเทศก็ อาทิ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ฯลฯ ซึ่งแต่ละนิคมอุตสาหกรรมก็มีหลายร้อยบริษัทที่อาศัยอยู่เลยทีเดียว เมื่อมีนิคมอุตสาหกรรมหลากหลายแห่ง ก็ย่อมต้องมีการทำงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนำชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทย หรือการส่งคนงานไทยไปดูงาน หรือศึกษาการผลิตยังต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศต้นแบบหรือบริษัทแม่ของบริษัทนั้นๆ ดังนั้นการแปลเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางหรือขอวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ หรือ การแปลเอกสารเพื่อขอ work permit จึงมีให้เห็นอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสำคัญในการทำงาน หลักฐานยืนยันตัวตน ซึ่งล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องใช้เอกสารที่ได้รับการแปลอย่างถูกต้องทั้งสิ้น การแปลเอกสารให้กับนิคมอุตสาหกรรมก็ดี ไม่ใช่การแปลเอกสารทั่วไปเพียงอย่างเดียว แต่ว่าหากรวมถึงการแปลเอกสารของนิคมอุตสาหกรรมเอง อาทิ งบประมาณ รายงานการประชุม รายงานงบดุล ต่างๆ ซึ่งบางครั้งหากมีหัวหน้างานหรือเจ้านายที่เป็นชาวต่างชาติ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการแปลเอกสารเข้ามาช่วยด้วยทั้งนั้น การแปลเอกสารนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งก็ถือเป็นย่านที่มีคนงานหลากหลายสัญชาติอาศัยอยู่เช่นกัน … Continue reading

Posted in รับแปลเอกสาร | Tagged , | Leave a comment