Tag Archives: ประมูลงานของรัฐ

การแปลเอกสารเพื่อประมูลงานของราชการ

มีคำถามจากลูกค้าและผู้สนใจจำนวนมากสอบถามมาทางทีมงานของเรา เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในการแปลเอกสาเพื่อประมูลงานของรัฐ หรือหน่วยงานราชการต่างๆ วันนี้เราจึงอยากจะเขียนบทความแนะนำ เกี่ยวกับประมูลงานของรัฐ การแปลเอกสารเพื่อประมูลงานราชกร ให้ผู้ที่สนใจ แต่หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆสามารถสอบถามทางทีมงานของเราได้ ตามช่องทางการติดต่อต่างๆ ในเว็บไซต์เราได้เลยครับ การแปลเอกสารเพื่อประมูลงานของราชการนั้นมีความยากง่ายตามระดับความซับซ้อนของงานประมูล ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทที่ต้องการประมูลงานของราชการนั้นต้องใส่ใจและควรจะจ้างบริษัทรับจ้างแปลเอกสารที่ทำงานแบบมืออาชีพ เพื่อเอกสารที่ถูกแปลออกมาแล้วจะได้มีความถูกต้องและชัดเจน ได้มาตรฐานของการแปล การแปลเอกสารเพื่อประมูลงานของราชการนั้น ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษอย่างเดียว แต่สามารถแปลจากอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือแปลไปมาระหว่างภาษาอื่นๆ กับภาษาไทยได้ด้วยเช่นกัน อาทิ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ แต่ส่วนมากแล้วก็มักจะไม่พ้นภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นภาษาสากลของโลก ในสมัยก่อน การแปลเอกสารเพื่อประมูลงานของราชการนั้น อาจจะมีไม่กี่บริษัทที่รับจ้างแปล ซึ่งค่าจ้างในการแปลนั้นค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการแปลศัพท์เฉพาะทาง หรืองานที่ซับซ้อนและต้องใช้ผู้มีความรู้เฉพาะทางในด้านนั้นๆ ในการแปล ราคาของการแปลเอกสารเพื่อประมูลงานของราชการก็จะดีดตัวสูงขึ้นไปอีก และบริษัทที่รับจ้างแปลเอกสารของทางราชการเหล่านี้ต้องมีใบรับรองว่าเป็นบริษัทที่สามารถรับจ้างแปลงานเอกสารของราชการได้ ในสมัยก่อนการจะหาบริษัทที่ทำการแปลเอกสารประเภทนี้ เรามักจะหาตามแหล่งธุรกิจต่าง … Continue reading

Posted in บทความน่าสนใจ | Tagged , , , | Leave a comment