Category Archives: หลักการเลือกบริการแปลเอกสาร

รับแปลบทคัดย่อ: อ่านก่อนเลือกคนมาแปลบทคัดย่อให้

อ่านสักนิดก่อนตัดสินใจจ้างใครแปลบทคัดย่อให้ งานแปลบทคัดย่อ เป็นงานประเภทหนึ่งที่ ศูนย์แปลภาษา คิงทรานสเลชั่น ได้รับแจ้งจากลูกค้ามากที่สุดว่า ไปจ้างแปลมาแล้วมีปัญหาใช้งานไม่ได้ อาจารย์บอกว่าแปลมาอ่านไม่รู้เรื่อง ทางเราจึงได้รวบรวมจากการสอบถามลูกค้า และได้สรุปเหตุผลใหญ่ๆ ที่จ้างแปลบทคัดย่อ?แล้วใช้ไม่ได้ดังต่อไปนี้ 1.?คิดว่าจ้างใครก็เหมือนกัน?? หลายครั้งที่ลูกค้ายังไม่รู้จักเรา และไปจ้างคนรู้จักแปล หรือคนรับแปลคนเดียวแปล มักจะใช้งานไม่ได้ เพราะงานแปลบทคัดย่อนั้น ค่อนข้างมีความหลากหลาย ตามแต่สาขาที่ท่านเรียน ไม่ว่าจะเป็น งานทางด้าน วิศวะ กฎหมาย หลายครั้งเป็นด้านวรรณคดี สังคมศาสตร์ หรือด้านบริหาร เหล่านี้ เป็นไปไม่ได้เลย ที่คนๆเดียวจะแปลให้ดีได้ บริษัทแปลเอกสาร คิงทรานสเลชั่นของเรานั้น เมื่อได้รับงานมา จะพิจารณาก่อนว่าเป็นงานประเภทใด และจะให้ผู้รับแปลที่เหมาะสม มีความเีชี่ยวชาญที่ใกล้เคียงกับสาขาที่ท่านเรียนที่สุดเป็นคนแปล หากท่านเรียนด้านวิศวะ เรามีวิศวกรแปลให้ หากท่านเรียนด้านบริหารธุรกิจ เราก็มีนักแปลที่เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจแปลบทคัดยอให้โดยเฉพาะ โดยปกติแล้ว … Continue reading

Posted in หลักการเลือกบริการแปลเอกสาร | Tagged , , , , | Leave a comment

แปลงานวิจัย: ผู้ให้บริการแปลงานวิจัย และหลักการเลือกผู้แปลที่ดี

ศูนย์แปลเอกสาร King Translation ให้บริการแปลงานวิจัย ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน เฉพาะทางสาขานั้นๆ ในราคายุติธรรม อ่านรู้เรื่อง ใช้งานได้จริง แปลไว ที่มาของบทความหลักการเลือกผู้ให้บริการแปลงานวิจัย งานวิจัย เป็นประเภทของงานแปลที่ลูกค้านำงานมาหาเราด้วยคำว่า ?หนู/ผม ไปให้ที่อื่นแปลแล้วใช้ไม่ได้? มากที่สุด จากที่ทีมงานของเราเก็บสถิติออกมาแล้ว มาจากเหตุผลหลักๆ อยู่สองประการ ผู้ให้บริการแปลงานวิจัย จะเน้นค่าแปลที่ถูก ทำให้ได้ผู้แปลที่ไม่มีคุณภาพ แปลคำต่อคำ นำไปใช้งานไม่ได้จริง ถึงแม้จะเสียเงินน้อย แต่เท่ากับเสียเงินเปล่า งานวิจัย แปลยาก โดยธรรมชาติอยู่แล้ว เพราะเป็นงานวิชาการ หากให้ ?ใครก็ได้? แปล ส่วนใหญ่จะใช้ไม่ได้ ต้องให้ผู้ที่มีพื้นฐานในด้านนั้นๆ แปลถึงจะรู้เรื่อง ด้วยเหตุนี้ เราไม่อยากให้ลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายฟรีอีก เราจึงเขียนบทความนี้ขึ้น เป็นหลักการในการเลือกผู้ให้บริการแปลงานวิจัยดังต่อไปนี้ … Continue reading

Posted in หลักการเลือกบริการแปลเอกสาร | Tagged , , | Leave a comment