แปล MSDS หรือ Material Safety Data Sheet โดย Kingtranslation

MSDS หรือ Material Safety Data Sheet เป็นเอกสารที่มีความสำคัญมากต่อตัวนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่จำเป็นต้องทำงานร่วมกับสารเคมีนั้น โดยส่วนตัวแล้ว ผู้เขียนมีงานหลักคือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานทดลองในห้องแลป ในวันหนึ่งๆต้องทำงานร่วมกับสารเคมีตลอด 8 ชั่วโมงที่เข้างาน หลายคนมีความคิดเห็นว่า เป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องทำงานกับสารเคมี ตายเร็วแน่ๆ เพราะสารเคมีจะสะสมในร่างกาย ผู้เขียนก็เห็นด้วยนะ แต่ทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงที่หลากหลาย ซึ่งอาชีพนักวิทยาศาสตร์มีความเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดจากสารเคมี มีเพียง MSDS เท่านั้นที่จะปกป้องนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่ทำงานร่วมกับสารเคมี จากอันตรายที่อาจเกิดได้ทุกรูปแบบจากตัวสารเคมีเอง โดยได้แนะนำถึงการใช้งานสารเคมีอย่างปลอด ข้อควรระวัง ตลอดจนการปฐมพยาบาล ดังนั้น ฝ่ายจัดซื้อสารเคมีหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องขอเอกสาร MSDS จากตัวแทนจำหน่ายทุกครั้ง

โดยทั่วไปแล้ว MSDS มีคำศัพท์เฉพาะในทางด้านวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะทำให้ผู้ที่ไม่มีความรู้หรือเรียนมาไม่ตรงสายกับทางวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดของ MSDS เพราะฉะนั้นบริการรับแปล MSDS จึงมีขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะในทางธุรกิจแล้ว MSDS มีความสำคัญต่อการซื้อขาย เหมือนกับเรามีบัตรประชาชนในการระบุข้อมูลต่างๆ สารเคมีก็เช่นกันที่ควรจะมี MSDS เพื่อระบุข้อมูลสำคัญต่างๆ ซึ่งฝ่ายจัดซื้อหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล MSDS ตามในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ ดังนั้นแล้วการแปล MSDS ให้มีความถูกต้องและเข้าใจง่าย จำเป็นต้องให้ผู้ที่มีความรู้เฉพาะในด้านนี้โดยตรงรับผิดชอบ ซึ่งทางศูนย์รับแปลเอกสาร Kingtranslation มีนักแปลเอกสารในหลากหลายสาขาอาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำงานในส่วนนี้โดยตรง จึงทำให้งานแปล MSDS มีความถูกต้อง 100% เพราะดังกล่าวไว้ข้างต้นว่า MSDS มีความสำคัญยิ่งต่อผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานร่วมกับสารเคมีนี้โดยตรง

ศูนย์แปลเอกสารแต่อย่างไรก็ดี นอกจากการแปล MSDS ของศูนย์รับแปลเอกสาร Kingtranslation จะช่วยในการทำงานในห้องทดลองและธุรกิจแล้ว สิ่งสำคัญที่จะช่วยชีวิตนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่จำเป็นต้องทำงานร่วมกับสารเคมีนั้น อีกอย่างหนึ่งคือ สติ ผู้เขียนเคยได้ยินเรื่องเล่าหนึ่งจากอาจารย์สอนเคมี ในห้องทดลองหนึ่งมีการทดลองโดยใช้โซเดียมบริสุทธิ์ โดยที่สิ่งสำคัญหลักของการใช้โซเดียมคือ ห้ามโดนน้ำ เพราะมันระเบิดแน่ๆ ในระหว่างการทดลอง เกิดอุบัติเหตุขึ้น โซเดียมจำนวนหนึ่งติดไฟ และหนึ่งในผู้ทดลองเห็นไฟจึงใช้น้ำราดทันที ทำให้หลังคาห้องทดลองไหม้ แต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จะเห็นได้ว่าแม้เอกสาร MSDS จะมีความถูกต้อง แต่ก็ไม่ได้สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้เสมอไป อยู่ที่ผู้เกี่ยวข้องในการเลือกใช้ข้อมูลและสติด้วยเช่นกัน หากเกิดอุบัติเหตุไม่ได้หมายความว่าข้อมูลจะผิดเสมอไป แต่ปัจจัยอื่นที่มีผลอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุก็เป็นได้

This entry was posted in thai translation service, บทความน่าสนใจ, รับเขียนบทความ, รับแปลเอกสาร, รับแปลเอกสารราชการ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.