การแปลเอกสาร นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

นิคมอุตสาหกรรมมีมากมายหลากหลายที่ในประเทศไทย เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะแก่การให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาเปิดโรงงานการผลิตหรือเปิดอุตสาหกรรม เนื่องด้วยเพราะค่าแรงที่ถูกและเป็นแรงงานที่มีมาตรฐาน เมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศแล้ว ไทยจึงเป็นที่นิยมในการมาเปิดนิคมอุตสาหกรรมมากอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียนี้

ศูนย์แปล??าษานิคมอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงในประเทศก็ อาทิ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ฯลฯ ซึ่งแต่ละนิคมอุตสาหกรรมก็มีหลายร้อยบริษัทที่อาศัยอยู่เลยทีเดียว เมื่อมีนิคมอุตสาหกรรมหลากหลายแห่ง ก็ย่อมต้องมีการทำงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนำชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทย หรือการส่งคนงานไทยไปดูงาน หรือศึกษาการผลิตยังต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศต้นแบบหรือบริษัทแม่ของบริษัทนั้นๆ ดังนั้นการแปลเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางหรือขอวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ หรือ การแปลเอกสารเพื่อขอ work permit จึงมีให้เห็นอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสำคัญในการทำงาน หลักฐานยืนยันตัวตน ซึ่งล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องใช้เอกสารที่ได้รับการแปลอย่างถูกต้องทั้งสิ้น การแปลเอกสารให้กับนิคมอุตสาหกรรมก็ดี ไม่ใช่การแปลเอกสารทั่วไปเพียงอย่างเดียว แต่ว่าหากรวมถึงการแปลเอกสารของนิคมอุตสาหกรรมเอง อาทิ งบประมาณ รายงานการประชุม รายงานงบดุล ต่างๆ ซึ่งบางครั้งหากมีหัวหน้างานหรือเจ้านายที่เป็นชาวต่างชาติ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการแปลเอกสารเข้ามาช่วยด้วยทั้งนั้น การแปลเอกสารนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งก็ถือเป็นย่านที่มีคนงานหลากหลายสัญชาติอาศัยอยู่เช่นกัน ไม่เฉพาะคนงานตำแหน่งทั่วๆ ไป แม้กระทั่งผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติก็ดี ล้วนแล้วต้องผ่านขั้นตอนของการส่งเอกสารเพื่อท่ำการขอนุญาตเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องทั้งหมดเช่นกัน การแปลเอกสารเหล่านี้หากไม่ใช่บริษัทรับจ้างแปลเอกสารที่มีประสบการณ์แล้ว พนักงานธรรมดาทั่วๆ ไปอาจจะไม่ถนัดในการทำเอกสารเหล่านี้ จริงๆ แล้วตัวเอกสารไม ได้ยุ่งยากมากมายนัก แต่หลักการแปลเอกสารนั้นย่อมมี ซึ่งให้ใช้ผู้ที่ชำนาญและทำงานด้านแปลเอกสารเป็นประจำช่วยทำให้งานราบรื่นจะดีที่สุด ซึ่งก็สามารถเลือกได้หลากหลายบริษัทเลยทีเดียว

This entry was posted in รับแปลเอกสาร and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *