แปลวุฒิการศึกษา

แปลวุฒิการศึกษา

ในปัจจุบัน ประชาชนคนไทยจะให้ความสำคัญของการศึกษากันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระดับตั้งแต่อนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา เราจะเห็นได้ว่า ครอบครัวที่มีฐานะปานกลางขึ้นไป จะให้ความสำคัญตั้งแต่การมองหา สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน ระดับเตรียมอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย จนกระทั่งระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็น ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก โดยการคัดเลือกโรงเรียนที่จะให้บุตรหลานเข้าเรียน ดังนั้น ก็จะพิจารณาถึงมาตรฐานการศึกษาของแต่ละโรงเรียนเลยทีเดียว นอกจากนั้น การเรียนภาษาต่างประเทศ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการเลือกโรงเรียนให้บุตรหลาน เริ่มจาก อย่างน้อยๆ ต้องมีการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลระดับโลก และอีกหลายโรงเรียนก็มีภาษาที่ 3 บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนอีกด้วย อาทิ ภาษาจีน เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยมของหลายๆ โรงเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีภาษาที่ 3

หลายสถานบันการเรียนระดับประถมศึกษา จนกระทั่งถึงอุดมศึกษานั้น เริ่มมีโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันเป็นอย่างมาก? เมื่อเกือบทุกสถาบันการศึกษาต่างให้ความสำคัญ สถาบันต่างๆ จึงริเริ่มมีโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน หรือจับมือร่วมกับภาคเอกชน มีการศึกษายังต่างประเทศในภาคฤดูร้อนเป็นระยะเวลาสั้นๆ ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ จนถึง 1 เดือน หรือแม้กระทั่ง 3 เดือนสำหรับนักเรียนชั้นอุดมศึกษา ซึ่งผลตอบรับดีกว่าที่คาดไว้มาก โดยเฉพาะจากครอบครัวที่พอมีกำลังใช้จ่ายได้

เมื่อมีกิจกรรมการศึกษาต่อยังต่างประเทศ ดังนั้น จึงมีกลไกสำคัญของขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสารราชการ โดยเฉพาะ วุฒิการศึกษา ซึ่งต้องมีการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษาที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษก็เพื่อยื่นต่อสถานทูตประเทศนั้น ที่นักเรียนต้องการไปเรียนต่อ ไม่จำเป็นว่าจะต้องวุฒิการศึกษาอย่างเดียว แม้กระทั่งเอกสารส่วนตัวที่ต้องใช้ยื่นต่อ กงการกงสุล หรือ สถานทูต ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด อาทิ ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (หากมี) และอื่นๆ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างมาก ที่ทางสถาบัน หรือตัวแทนที่สถาบันใช้ ต้องมีบริษัทรับแปลเอกสารที่ไว้วางใจได้ในการแปลเอกสารด้านวุฒิการศึกษาเหล่านี้ เข้ามาเป็นผู้ช่วย เพื่อให้งานด้านเอกสารราบรื่นและไม่ต้องเสียเวลาในการแก้เอกสารให้เป็นตามมาตรฐานที่สถานทูตหรือกงการกงสุล ต้องการ

This entry was posted in รับแปลเอกสารราชการ and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *