แปลวุฒิการศึกษา

ประเทศชาติต่างๆ ล้วนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาไม่ใช่เพียงเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ของมนุษย์เรา ตั้งแต่เยาว์วัย แต่ยังคงเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราก้าวหน้าและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนจากการศึกษา ดังนั้น ทุกชนชาติและทุกเชื้อชาติ ต่างให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก อีกทั้งการคมนาคม และการสื่อสารในโลกของยุคดิจิตอลนั้น เรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารและการเดินทางที่ไร้พรมแดน ดังนั้นเมื่อมาผนวกกับเรื่องการศึกษา จึงทำให้มีคนเป็นจำนวนมากต้องการเดินทางหรือย้ายไปศึกษายังต่างประเทศ

ประเทศไทยก็นับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษา ดังนั้นจึงมีนักเรียนจากต่างชาติเข้ามาเรียนในโรงเรียนมัธยมปลาย และมหาวิทยาลัยต่างๆ มากมายในประเทศไทย ในทางกลับกัน ก็มีนักศึกษาหรือนักเรียนไทยเป็นจำนวนมาก ที่นิยมเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อังกฤษ และประเทศอื่นๆ ในยุโรป จะเห็นได้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้ เมื่อต้องเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องมีการใช้วุฒิการศึกษาที่เป็นภาษาของประเทศนั้นๆ หรืออย่างน้อยก็เป็นภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงต้องมีการแปลวุฒิการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การแปลวุฒิการศึกษานั้นเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากเลย หากท่านจะใช้บริการบริษัทรับแปลภาษา ซึ่งจะมีความชำนาญและมีรูปแบบในการแปลที่ถูกต้องมากกว่า การแปลวุฒิการศึกษาเริ่มมีการแปลกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เนื่องด้วยมีคนเริ่มจะมีความคิดที่จะไปเรียนต่อยังต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ การแปลวุฒิการศึกษานั้นต้องอาศัยความละเอียดเนื่องด้วยวุฒิการศึกษาประเภทที่แสดงรายชื่อรายวิชา และผลการเรียนนั้น ค่อนข้างมีหลากหลายตัวอักษรและหลายวิชามาก ดังนั้นผู้แปลต้องทำความเข้าใจถึงรายวิชาและต้องระมัดระวังไม่ให้การแปลมีความผิดพลาดได้ การแปลวุฒิการศึกษา ไม่ใช่แค่เป็นการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แต่หากรวมถึงภาษาอื่นๆ ด้วย เพราะในปัจจุบันภาษาที่ 3 มีอิทธิพลต่อการศึกษาของนักเรียนไทยเป็นอย่างมาก เช่น เราจะเห็นหลายโรงเรียน มีการบรรจุวิชาภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ให้เด็กเรียนตั้งแต่ชั้นประถมเลยทีเดียว

This entry was posted in รับแปลเอกสาร and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *