การแจ้งเกิดบุตร กรณี บิดา มารดา เป็นชาวต่างชาติ

มีลูกค้าหลายท่าน ที่มาแปลเอกสารเพื่อแจ้งเกิดบุตร ที่บิดา มารดา เป็นชาวต่างชาติกับ ทาง คิงทรานสเลชั่น และสอบถามกับเราว่า ขั้นตอนมีอะไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรอย่างไรบ้าง การแจ้งเกิดบุตร ที่บิดา มารดา เป็นชาวต่างชาติ ต้องทำอย่างไร ต้องรับรองสถานทูตก่อนไหม ต้องรับรองกงสุลไหม ไปยื่นเลยได้ไหม ต่างๆนาๆ วันนี้ เรามาอธิบายข้อมูลให้ตามด้านล่างครับ

จริงๆแล้ว หากท่านต้องการให้เราดำเนินเรื่องให้ทั้งหมด สามารถติดต่อสอบถาม เข้ามาได้ครับ ขึ้นอยู่กับสถานทูตที่ท่านต้องการไปติดต่อ แต่หากท่านต้องการดำเนินการเอง สามารถใช้บริการแปลเอกสารที่จำเป็น ในการแจ้งเกิดบุตร กรณี บิดา มารดา เป็นชาวต่างชาติ เพียงอย่างเดียว และไปดำเนินเรื่องต่างๆเองได้ โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการต่างๆด้งต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องเตรียมในการแจ้งเกิดบุตร กรณี บิดา หรือ มารดา เป็นชาวต่างชาติ

แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

1. เอกสารที่ฝั่ง บิดา หรือ มารดา ที่เป็นชาวไทยจะต้องเตรียมไป

1.. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน และของ ผู้แจ้ง (ส่วนใหญ่ จะเป็นบิดา หรือ มารดา)
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล (สูติบัตร)

2. เอกสารที่บิดา หรือ มารดา ที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องนำไปแสดง

1. หนังสือเดินทาง พร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทาง

ซึ่งในจุดนี้ จะเป็นจุดที่มีขั้นตอนเพิ่มเขึ้น คือบิดา หรือ มารดา ที่เป็นชาวต่างชาติ จะต้องนำ หนังสือเดินทางของท่านไปรับรองที่สถานทูตประเทศของเจ้าของเอกสารก่อน เพื่อรับรองว่าหนังสือเดินทาง เป็นของจริง ออกโดยประเทศนั้นจริงๆ ก่อนที่จะนำเอกสารที่รับรองจากสถานทูตแล้ว มาแปลเป็นภาษาไทยและรับรอง กับทางศูนย์แปลที่มีชื่อเสียงไว้ใจได้ แลสุดท้ายนำเอกสารที่แปลแล้ว ไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แล้วจึงนำเอกสารที่รับรองแล้วนั้น มายื่นที่อำเภอได้อีกครั้ง

ศูนย์แปล��าษา

สรุปเป็นขั้นตอนการรับรองหนังสือเดินทาง ดังต่อไปนี้

1. นำหนังสือเดินทางไปรับรองที่สถานทูตของเจ้าของประเทศ
2. แปลเป็นภาษาไทย และรับรองโดยศูนย์แปลที่มีมาตรฐาน
3. นำเอกสารที่แปลเป็นไทยแล้ว ไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

โดยการดำเนินการเหล่านี้ ทางศูนย์การแปล คิงทรานสเลชั่นขอแนะนำว่า ควรเตรียมการไว้ก่อนที่บุตรจะคลอด เพราะท่านต้องนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นแจ้งเกิดบุตรกับทางอำเภอ เป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน หลังคลอดบุตร หากเกิน 15 วันแล้ว ต้องสอบถามทางอำเภออีกครั้ง ว่าจะร้องขอเอกสารใดเพิ่มเติมอีกบ้าง และอาจมีการต้องเตรียมพยานบุคคลไปยืนยันด้วย ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการแจ้งเกิดบุตรต่างชาติ ยุ่งยากขึ้นไปอีก

แปลเอกสาร ทุกประเ��ท ทุก��าษา

ขั้นตอนการยื่นรับรองบุตรต่างชาติ ที่อำเภอ

ขั้นตอนส่วนมากแล้ว จะไม่มีอะไรยุ่งยากแต่อย่างใด อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่อำเภอที่ลูกค้าไปยื่นครับ แต่ก็รอรับได้เลย ไม่ต้องไปหลายเที่ยว

หวังว่าข้อมูลดีๆ นี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยครับ หากท่านต้องการใช้บริการของ บริษัทแปลเอกสาร คิงทรานสเลชั่น สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ ตามรายละเอียดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ครับ

This entry was posted in บทความน่าสนใจ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.