รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเอกสารรับรองความพิการ

บริษัทรับแปลเอกสาร คิงส์ทรานสเลชั่น ให้บริการแปลเอกสารรับรองความพิการ ให้กับผู้พิการทั่วไป

เอกสารรับรองความพิการคืออะไร

เอกสารรับรองความพิการ คือเอกสารที่ออกโดย โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ที่ถูกต้องต่างๆ ที่ออกให้ผู้พิการเพื่อยืนยันว่า ผู้พิการนั้นๆ มีความพิการนั้นๆจริงๆ พร้อมกับรายละเอียดต่างๆของความพิการ

เอกสารรับรองความพิการควรมีรายละเอียดใดบ้าง

เอกสารรับรองความพิการมีเนื้อหาหลักๆอยู่ดังต่อไปนี้

  1. ประเภทของความพิการ
  2. รายละเอียดของการพิการนั้นๆ
  3. ระดับความผิดปกติของความพิการ
  4. ระยะเวลาที่เกิดความพิการนั้น
  5. สาเหตุของความพิการ
  6. และสุดท้าย รายละเอียดของผู้ให้การรับรอง

หากเอกสารที่ท่านได้รับมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ลองสอบถามกับสถานที่ ที่ออกเอกสารให้กับท่านดูครับ ว่ามีอะไรที่เราต้องการเพิ่มเติมหรือไม่

แปลเอกสาร

เอกสารรับรองความพิการใช้ทำอะไร

ผู้พิการต้องการเอกสารเหล่านี้ เพื่อติตต่อกับหน่วยงานต่างๆ บางครั้งเพื่อรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือเพื่อยืนยันตัวตนในความพิการนั้นๆ

เราจะแปลเอกสารรับรองความพิการในกรณีใดบ้าง

จากประสบการณ์ที่เราแปลเอกสารรับรองความพิการมา ผู้พิการมาแปลเอกสารกับเรา ในกรณีที่มีกิจธุระต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ อาทิเช่น ไปทำงาน ย้ายถิ่นที่อยู่ หรืออาจเป็นกิจกรรมอื่นๆเหมือนบุคคลทั่วไป แต่ต้องการที่จะให้หน่วยงานทางต่างประเทศได้ทราบว่าตนเองมีความพิการอยู่ และอาจต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในบางด้าน เช่น อาหาร หรือสถานที่ที่เตรียมไว้ ซึ่งบางครั้งผู้พิการไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว หากยื่นเอกสารรับรองความพิการที่แปลแล้วนี้ให้เจ้าหน้าที่ในต่างประเทศดู ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ครบถ้วนรู้เรื่องได้แล้ว

หากท่านต้องการแปลเอกสารรับรองความพิการกับ ศูนย์แปลเอกสาร King Translation?หรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการแปลเอกสาร กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม เรามีบริการที่สะดวกสบาย ไม่ทำให้ท่านต้องเดือดร้อน ยุ่งยาก แน่นอน

This entry was posted in บทความน่าสนใจ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.