ศูนย์แปลภาษานอร์เวย์ บริการแปลภาษานอร์เวย์ จาก คิงส์ทรานสเลชั่น

เอกสารภาษานอร์เวย์ที่นิยมนำมาแปลกับเรามีอะไรบ้าง

1. เอกสารราชการต่างๆ โดยเฉพาะเอกสารที่ชาวต่างชาติต้องแปลและรับรองกับกรมการกงสุล เพื่อจะมาใช้ที่ประเทศไทย อาทิเช่น หนังสือ รับรองความเป็นโสด พาสปอร์ต และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงจดหมาย หรือข้อความต่างๆ ที่มีการส่งถึงกัน

2. เอกสารที่จะใช้ในการโอนบ้าน โอนที่ดินต่างๆ เช่น statement หรือ สลิปเงินเดือนที่เป็นภาษานอร์เวย์

3. เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาจากประเทศ นอร์เวย์ เพื่อใช้ทำ work permit สำหรับชาวนอร์เวย์ที่มาทำงานในประเทศไทย หรือสำหรับนักเรียนไทย ที่ต้องการโอนย้ายมาศึกษาต่อที่ประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเอกสารที่จะแปลในกรณีนี้ ก็จะเป็น ประกานียบัตร ภาษานอร์เวย์ หรือ ใบเกรด (transcript) จดหมาย รับรองจากทางโรงเรียนต่างๆ

4. คู่มือสินค้า ที่นำเข้าจากประเทศนอร์เวย์ หรือสินค้าที่ต้องการนำออกไปขายที่ประเทศนอร์เวย์ รวมถึงจดหมายธุรกิจต่างๆ ที่ติดต่อกัน ระหว่างประเทศอีกด้วย

บริการแปลภาษานอร์เวย์ของศูนย์แปลภาษานอร์เวย์ คิงทรานสเลชั่น

1. ราคาย่อมเยาว์ เพราะเรามีนักแปลระดับอาจารย์เป็นของเราเอง

2. รวดเร็ว ว่องไว รับงานได้หลากหลายประเภท มีการรับรองเอกสาร พร้อมเซ็นรับรองจากทางบริษัท เชื่อถือได้ ปลอดภัย มีทีมงานแปล ที่เป็นเจ้าของภาษา ทำให้มั่นใจได้ว่า งานแปลจากภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เป็น ภาษานอร์เวย์ เข้าใจได้ อ่านได้แน่นอน

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับ การแปลภาษานอร์เวย์ สามารถติตด่อ แผนกการแปลภาษานอร์เวย์ ของ คิงทรานสเลชั่น ได้ เรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการท่าน

This entry was posted in รับแปลเอกสาร. Bookmark the permalink.

Comments are closed.