นักแปลขึ้นทะเบียนสถานฑูตเยอรมัน

บริการแปลเอกสาร โดยนักแปลที่ขึ้นทะเบียนกับสถานทูตเยอรมัน พร้อมยื่นเอกสารรับรองที่สถานทูตเยอรมัน สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ทำเรื่อง แต่งงาน รับบุตรบุญธรรม หรืออื่นๆ จาก บริษัท แปลเอกสาร คิงส์ทรานสเลชั่น

?นักแปล? คำนี้ถือเป็นคำที่มีเกียรติในวงการการแปล เนื่องจากใช่ว่าใครที่สามารถแปลงานได้จะสามารถเรียกตัวเองได้ว่า ?นักแปล? คนที่สามารถเป็นนักแปลได้อย่างเต็มภาคภูมิต้องเป็นนักแปลมืออาชีพ หาใช่คนที่รับแปลงานโดยทั่วไปแต่อย่างใด นักแปลคือคนที่รู้จักใช้คำพูดในงานแปล และมีเทคนิค หลักการในการแปลที่ถูกต้อง เหมาะสม

cropped-banner21.jpg

ดังนั้น คนที่รับแปลงานโดยที่ไปที่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านการแปลหรือศึกษาด้วยตัวเองอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับทักษะการแปลต่าง ๆ จึงไม่สามารถเรียกตัวเองว่านักแปลได้ เช่นเดียวกับที่คนที่เรียนทางภาษาศาสตร์แค่ไม่กี่วิชาไม่สามารถเรียกตัวเองว่านักภาษาศาสตร์ได้นั่นเอง ทุกวันนี้นักแปลเองไม่ต่างจากมัคคุเทศก์ หรือคนขับแท็กซี่ นั่นหมายถึงว่า หลายประเทศมีการขึ้นทะเบียนนักแปลเพื่อกำหนดคุณภาพ และรับรองคุณภาพของงานแปลที่จะใช้ในกิจการทางราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์แปลเอกสาร

ประเทศเยอรมันเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ จึงมีการประกาศให้ขึ้นทะเบียนนักแปล หากนักแปลผู้นั้นต้องการเป็นนักแปลมืออาชีพที่แปลงานได้ในทุกลักษณะ และสามารถแปลงานราชการที่ตัวเองรับรองงานแปลได้จากเลขรหัสการขึ้นทะเบียนของตน เนื่องจากการแปลโดยทั่วไปนั้นผู้แปลไม่สามารถรับรองงานตัวเองได้ จำเป็นต้องมีสังกัดหน่วยงานในการประทับรับรองงานแปลที่จะนำไปใช้ในการติดต่องานราชการต่าง ๆ

ศูนย์แปล��าษา

ดังนั้น นักแปลที่ขึ้นทะเบียนกับสถานฑูตเยอรมันแล้ว จะเป็นผู้ที่สามารถรับรองงานเอกสารราชการแปลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองนั่นเอง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนต่าง ๆ ได้มีการกำหนดไว้แล้วดังรายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักแปล ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ ณ สถานเอกอัครราชฑูตเยอรมัน หรือหากไม่ต้องการเดินทางไปยังสถานฑูต โดยตรง อาจจะหาข้อมูลจากเว็บไซด์ หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ หรืออาจจะโทรศัพท์ไปสอบถาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ เพื่อจะได้ทราบถึงกระบวนการ รวมทั้งคุณสมบัติของนักแปลที่จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักแปลได้ เมื่อทราบรายละเอียดแล้ว นักแปลทั้งหลายที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนกับสถานฑูตเยอรมันก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งมาแล้วนั้นได้เลย

This entry was posted in thai translation service, รับเขียนบทความ, รับแปลเอกสาร, รับแปลเอกสารราชการ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.