Tag Archives: แปลเอกสารแต่งงาน

สมาคมแม่บ้านต่างแดน ล้วนบอกต่อถึงบริการแปลและรับรองเอกสารของ ศูนย์แปลภาษา King Translation

ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ที่มีคู่รักต่างแดน มีแฟนหรือสามีเป็นชาวต่างชาติ ในช่วงเริ่มแรกของการคบหากันและอยู่กันคนละประเทศ ปัจจัยหลักของการคบหาที่มีปัญหามากที่สุด เห็นจะหนีไม่พ้นคือเรื่องของการสื่อสาร เพราะช่วงแรกๆ นั้น สาวๆ ทั้งหลายอาจจะยังไม่สามารถสื่อสารได้ดี การติดต่อกันไม่ว่าจะทางจดหมายหรือทางอีเมล์ก็ต้องอาศัยศูนย์แปลภาษาช่วยแปลและสื่อสารให้ก่อน ดังนั้นสาวๆ ที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติก็มักจะต้องหาคนที่สามารถช่วยให้การติดต่อสื่อสารกับคุณผู้ชายนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น หากการคบหากันถึงขั้นความรักสุกงอมก็จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์จากคนรักหรือแฟนเป็นภรรยา และเมื่อตัดสินใจจะแต่งงานกันและวางแผนจะย้ายไปอยู่ยังต่างประเทศ ก็จะหนีไม่พ้นขั้นตอนของการทำเอกสารของทางราชการให้ถูกต้อง อาทิ การจดทะเบียนสมรส การทำพาสปอร์ต และเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแต่ละประเทศก็อาจจะใช้เอกสารมากน้อยที่แตกต่างกันไป นี่ยังไม่รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เคยมีแต่จะต้องแปลด้วย อย่างเช่น เอกสารเปลี่ยนชื่อ เอกสารแปลี่ยนนามสกุล เอกสารเรื่องทะเบียนบ้าน เอกสารเรื่องรับรองบุตร (หากมี) ดังนั้นบทบาทของ ศูนย์แปลภาษา King Translation ก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยให้ขั้นตอนที่ดูยุ่งยากเหล่านี้ง่ายขึ้น จะเห็นได้ว่า เรื่องการแปลนั้นมีบทบาทสำคัญมากทีเดียว ดังนั้น สมาคมแม่บ้านต่างแดน ล้วนบอกต่อถึงบริการแปลและรับรองเอกสารของ ศูนย์แปลภาษา … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment