Tag Archives: แปลเอกสารราชการ

รับรองเอกสารที่กงสุลต้องติดอากรสแตมป์ที่หนังสือมอบอำนาจด้วยนะ

มอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล ต้องติดอากรแสตมป์แล้วนะรู้หรือยัง และอากรแสตมป์หาซื้อได้จากที่ไหน? กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพิ่มกฎใหม่ สำหรับผู้ที่ยื่นรับรองเอกสาร โดยการมอบอำนาจให้กับผู้อื่นไปยื่นให้ กงสุลให้ติด อากรแสตมป์ลงบนหนังสือมอบอำนาจ เป็นจำนวนเงิน 10 บาท นะครับ ไม่ว่าจะยื่นปกติ หรือยื่นด่วน ก็เหมือนกัน สำหรับลูกค้าที่มาให้ ทีมงานของ King Translation ยื่นให้ จะไม่มีปัญหาอะไรในจุดนี้นะครับ เพราะเราทำให้อยู่แล้ว และไม่ได้คิดค่าบริการใดๆ เพิ่มเติมจากลูกค้าครับ แต่ในกรณีที่ลูกค้าฝากผู้อื่น เช่น ญาติ หรือคนรู้จัก ที่ไม่ใช่ตัวเอง หรือแม้กระทั่งฝาก บริษัท หรือร้านที่ไม่ได้มีงานบ่อย และอาจไม่ทราบกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ ก็อาจจะเสียเวลาได้ครับ กดบัตรคิว รอนาน เอกสารไม่ครบ สุดท้าย … Continue reading

Posted in บทความน่าสนใจ | Tagged , , , | Leave a comment

ต้องการให้บุตร (ผู้เยาว์) ไปต่างประเทศต้องมีเอกสารอะไรบ้าง

การให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศแปลเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบในการนำไปขอวีซ๋าด้วย พ่อแม่สมัยใหม่ เห็นความสำคัญของการให้บุตรเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือแค่เดินทางไปท่องเที่ยว ไปกรุ๊ปทัวร์กับโรงเรียน ข่วงปิดภาคเรียน นัยว่าเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ เปิดโลกกว้าง และเป็นการฝึกภาษาไปในตัว แต่ในขณะเดียวกัน พ่อแม่สมัยใหม่ก็ยุ่งมากขึ้น และไม่มีเวลาที่จะพาลูกไปเองนานๆขนาดนั้น พ่อแม่จึงส่งลูกไปกับทัวร์ กับโรงเรียน หรือกับญาติ โดยพ่อแม่เป็นฝ่ายที่จะต้องเตรียมเอกสารให้บุตร เพื่อขอวีซ่า เดินทางไปต่างประเทศ เอง และก็มักจะมีคำถามมาถามทีมงาน ของ king translation บ่อยมากว่า ไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไร อย่างไรบ้าง เอกสารที่พ่อแม่จะต้องเตรียมเพิ่มขึ้นมา สำหรับการให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ก็คือ เอกสารยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ โดยเอกสารนี้พ่อ แม่ (อาจเป็นคนหนึ่งคนใด หรือทั้งคู่) จะต้องไปขอที่อำเภอ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ โดยเนื้อหาจะเป็นการแสดงความยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ และหากบุตรทำความเสียหายใดๆ … Continue reading

Posted in รับแปลเอกสารราชการ | Tagged , , | Leave a comment