Tag Archives: รับแปลเอกสารออนไลน์

การแปลเอกสารออนไลน์ดีอย่างไร‏

ปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น โดยเฉพาะวงการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นในการค้นคว้าหาความรู้เนื่องจากตำราและเอกสารทางวิชาการส่วนใหญ่ถูกเขียนหรือตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อขยายวงการศึกษาให้กว้างขวางมากขึ้น ดังนั้นความรู้ทางภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ หลายวิชาในรั้วมหาวิทยาลัยมักใช้ตำราภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพื่อเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาและความเป็นสากลของเนื้อหารายวิชาเรียนให้มีมากขึ้น เพื่อทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในต่างประเทศ หลาย ๆ ครั้งจึงมีการมอบหมายให้ทำรายงานหรือชิ้นงานจากเอกสารภาษาอังกฤษ ด้วยระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ทำให้การอ่านทำความเข้าใจเอกสารหรือตำราภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนักของนักศึกษาไทย นักแปลหรือหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการแปลเอกสารภาษาอังกฤษจึงสามารถสร้างรายได้จากปัญหานี้ได้เป็นอย่างมากเนื่องจากถือเป็นทักษะเฉพาะ นักศึกษาส่วนใหญ่จึงนิยมจ้างแปลเอกสารเพื่อทำชิ้นงานหรือรายงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยราคาที่แพงลิบลิ่ว หลายคนไม่กำลังเงินมากพอ หรืออาจจะเพราะต้องจ้างแปลบ่อยครั้งจึงจำเป็นต้องใช้เงินเยอะ การแปลเอกสารออนไลน์จึงถือเป็นอีกทางออกหนึ่งที่ดีสำหรับพวกเขา การแปลเอกสารออนไลน์นั้นผลงานการแปลจะออกมามีคุณภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องมือการแปล กล่าวคือ ขึ้นอยู่กับเว็บไซด์ที่นักศึกษาเลือกให้เป็นเครื่องมือแปลเอกสารของตน หลายคนมองว่าการแปลเอกสารออนไลน์ไม่น่าเชื่อถือ ความหมายที่แปลออกมาไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง จริง ๆ แล้วก็ไม่ใช่แบบนั้นเสียทีเดียว ผลงานการแปลจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาที่เลือกใช้การแปลออนไลน์เลือกใช้เว็บไซด์ไหน ดังนั้น หากคิดว่าการแปลออนไลน์มีความสำคัญ นักศึกษาก็ควรใช้เวลาในการสืบค้นเว็บไซด์ที่มีประสิทธิภาพมากพอในการแปล เพื่อจะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา เนื่องจากการส่งงานแปลให้ยังนักแปลมืออาชีพ จำเป็นต้องใช้เวลานานพอสมควร นอกจากนักแปลเองต้องใช้เวลาในการพิจารณาชิ้นงานแปล ยังอาจจะต้องรอคิวการแปลของลูกค้าท่านอื่นด้วย ดังนั้น การแปลเอกสารออนไลน์ … Continue reading

Posted in รับแปลเอกสาร, รับแปลเอกสารราชการ | Tagged , , | Leave a comment

รับแปลเอกสารออนไลน์ โดยทีมงาน King translation

เอกสารนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานหรือธุรกิจต่างๆตลอดจนเป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาในแต่ละสายวิชา ซึ่งหากเอกสารที่เราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับมัน หรืองานวิจัยที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติม เป็นภาษาที่เราไม่ถนัดหรือทราบความหมาย การทำงานของเราจะเป็นเรื่องยากในทันที จากปัญหานี้ทำให้ทางศูนย์แปลเอกสาร Kingtranslation เล็งเห็นถึงความสำคัญและขออาสาที่จะเป็นสื่อกลางในการรับแปลเอกสารออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่างๆ ของลูกค้า ทั้งในการทำงาน ธุรกิจและการศึกษา บริการรับแปลเอกสารออนไลน์ของศูนย์แปลเอกสาร Kingtranslation นั้นจะเน้นที่คุณภาพและความถูกต้อง โดยที่ลูกค้าหลายท่านได้ให้ความไว้วางใจแก่เราในการรับผิดชอบเอกสารสำคัญในหลายรูปแบบมาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นงานในประเภทใดก็ตาม และนอกจากนี้ในปัจจุบันโลกออนไลน์มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทาง Social Network หรือการหาข้อมูลต่างๆโดยอินเตอร์เน็ต ทำให้ศูนย์แปลเอกสาร Kingtranslationเพิ่มช่องทางในการรับงานแปลเอกสารออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีแต่ความเร่งรีบนี้โดยหากลูกค้าไม่สะดวกที่จะนำงานมาให้ที่บริษัท ท่านสามารถส่งงานมาทางแฟกซ์หรือสแกนงานและส่งไฟล์มาทางอีเมลล์ของศูนย์แปลได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงานทั้งกับลูกค้าและทางศูนย์แปล นอกจากนี้ทางศูนย์รับแปลเอกสารยังมีการเพิ่มความสะดวกขึ้นอีกในการเพิ่มช่องทางการรับแปลเอกสารออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์,ไลน์,Facebook และ e-mail โดยที่ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งเวลาที่ต้องการงานแปลที่เร่งด่วน สำหรับอัตราค่าบริการของศูนย์แปลเอกสาร Kingtranslationจะคิดอย่างเป็นธรรม และรับรองได้ว่าราคาไม่สูงอย่างที่คิดอย่างแน่นอน ในปัจจุบันลูกค้าหลายท่านต้องการงานแปลที่มีคุณภาพและราคาถูก จึงมองหาบริษัทที่รับงานแปลเอกสารที่มีราคาถูก ทางศูนย์แปลเคยได้รับเสียงร้องเรียนว่า มีงานแปลที่คิดราคาถูกแต่เป็นงานแปลที่ไม่มีคุณภาพ … Continue reading

Posted in รับแปลเอกสาร | Tagged , | Leave a comment