Tag Archives: รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลบทคัดย่อ: อ่านก่อนเลือกคนมาแปลบทคัดย่อให้

อ่านสักนิดก่อนตัดสินใจจ้างใครแปลบทคัดย่อให้ งานแปลบทคัดย่อ เป็นงานประเภทหนึ่งที่ ศูนย์แปลภาษา คิงทรานสเลชั่น ได้รับแจ้งจากลูกค้ามากที่สุดว่า ไปจ้างแปลมาแล้วมีปัญหาใช้งานไม่ได้ อาจารย์บอกว่าแปลมาอ่านไม่รู้เรื่อง ทางเราจึงได้รวบรวมจากการสอบถามลูกค้า และได้สรุปเหตุผลใหญ่ๆ ที่จ้างแปลบทคัดย่อ แล้วใช้ไม่ได้ดังต่อไปนี้ 1. คิดว่าจ้างใครก็เหมือนกัน — หลายครั้งที่ลูกค้ายังไม่รู้จักเรา และไปจ้างคนรู้จักแปล หรือคนรับแปลคนเดียวแปล มักจะใช้งานไม่ได้ เพราะงานแปลบทคัดย่อนั้น ค่อนข้างมีความหลากหลาย ตามแต่สาขาที่ท่านเรียน ไม่ว่าจะเป็น งานทางด้าน วิศวะ กฎหมาย หลายครั้งเป็นด้านวรรณคดี สังคมศาสตร์ หรือด้านบริหาร เหล่านี้ เป็นไปไม่ได้เลย ที่คนๆเดียวจะแปลให้ดีได้ บริษัทแปลเอกสาร คิงทรานสเลชั่นของเรานั้น เมื่อได้รับงานมา จะพิจารณาก่อนว่าเป็นงานประเภทใด และจะให้ผู้รับแปลที่เหมาะสม มีความเีชี่ยวชาญที่ใกล้เคียงกับสาขาที่ท่านเรียนที่สุดเป็นคนแปล หากท่านเรียนด้านวิศวะ เรามีวิศวกรแปลให้ … Continue reading

Posted in หลักการเลือกบริการแปลเอกสาร | Tagged , , , , | Leave a comment