หลักการแปลบทคัดย่อที่ดี‏

บทคัดย่อ ถือเป็นหน้าเป็นตาให้กับงานวิจัยแต่ละชิ้น เพราะเปรียบเสมือนหน้าบ้านที่ทำให้เห็นองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานวิจัยสมบูรณ์ เป็นบทความที่ขมวดรวมยอดข้อมูและรายละเอียดในการวิจัยทั้งหมดให้อยู่เพียงหนึ่งหรือสองหน้ากระดาษเท่านั้น บทคัดย่อแต่ละบทจะต้องประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งบอกเป้าหมายของการทำการวิจัยในครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย รูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป และผลการวิจัยโดยสังเขป

แปลเอกสาร

นอกจากนี้ บทคัดย่อบางบทยังมีการเพิ่มความสำคัญของการวิจัยลงไปด้วย เพื่อให้ผู้ที่สนใจงานวิจัย หรือต้องการนำเอาไปต่อยอดสามารถมองเห็นภาพงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้อย่างชัดเจนมากขึ้น บทคัดย่อส่วนใหญ่จะมีความยาวเพียงหนึ่งถึงสองหน้า และปิดท้ายด้วยคำสำคัญ ตรงข้างล่างบทคัดย่อในตอนท้าย ซึ่งโดยปกติจะมีจำนวนห้าคำ การแปลบทคัดย่อที่ดีเปรียบเสมือนการตกแต่งหน้าบ้านให้สวยงาม น่าสนใจและจูงใจให้คนอ่านเข้าไปในบ้านวิจัยชิ้นนี้ การแปลบทคัดย่อที่ดีจะต้องไม่แปลคำให้เปลี่ยนไปจากความหมายเดิมของต้นฉบับ เนื่องจากอาจจะทำให้ผลการวิจัย และรายละเอียดการวิจัยอื่น ๆ ผิดแผกไปจากเดิม ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของงานวิจัยชิ้นนั้น ๆ การแปลบทคัดย่อที่ดีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะยังคงความหมายเดิมที่นักวิจัยต้องการจะสื่อไว้ทั้งหมด

แปลเอกสารราชการ

การแปลบทคัดย่อที่ดีจึงจำเป็นต้องเริ่มจากการอ่านต้นฉบับภาษาไทยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน หากมีจุดใดสับสน ไม่ชัดเจน หรือไม่เข้าใจ ควรสอบถามนักวิจัยให้ได้คำตอบที่ชัดเจนก่อนเริ่มการแปลบทคัดย่อ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือการเลือกใช้กาล (tense) ของกริยาที่ใช้ในแต่ละประโยคในบทคัดย่อ และที่สำคัญมากไปกว่านั้นคำศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ปฏิเสธไม่ได้ว่านักแปลไม่ได้มีความรู้สมบูรณ์ไปในทุกสาขาวิชา จึงจำเป็นต้องศึกษาคำศัพท์เทคนิคที่ปรากฎอยู่ในบทคัดย่อให้ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากในบางครั้งคำศัพท์เทคนิคมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง นักแปลจึงควรมีข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องก่อนเริ่มการแปล และควรมีการใช้ประโยคให้มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสละสลวยในงานเขียนด้วย

Posted in thai translation service, บทความน่าสนใจ, รับเขียนบทความ, รับแปลเอกสาร, รับแปลเอกสารราชการ | Tagged , , , | Leave a comment

บริการลงเสียงพม่า

หากท่านกำลังทำธุรกิจกับหน่วยงาน หรือองค์กรในประเทศพม่า และมีความจำเป็นต้องทำสปอร์ตโฆษณา หรือวิดีโอในการโฆษณาสินค้า การพรีเซนต์โครงการ การนำเสนอสินค้า แนะนำสินค้า หรือโฆษณาอื่นใดที่ใช้เสียงเป็นภาษาพม่า และหากท่านกำลังมองหาหน่วยงานแปลที่สามารถให้บริการลงเสียงภาษาพม่า ที่มีความถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ ราคายอมเยา และรับประกันความถูกต้อง 100% ท่านควรนึกถึงเรา เนื่งอจากเราเป็นองค์กรการแปลที่มีความชำนาญในการบริการลงเสียงพม่า อย่างมืออาชีพ

แปลเอกสาร

เรามีประสบการณ์ในด้านบริการลงเสียงภาษาพม่ามาเป็นระยะเวลานาน ด้วยประสบการณ์ของเราท่านไม่ต้องลังเลใจ หรือขุ่นเคืองในเรื่องของความถูกต้องทางภาษาและคุณภาพเสียงของผลงานเลย เราขอรับประกันผลงานของเรา หากท่านไม่พอใจในสินค้าหรือสินค้าไม่เป็นไปตามความต้องการของท่านตามที่ตกลงกันไว้ ทางเรายินดีให้บริการท่านจนกว่าท่านจะพึงพอใจในผลงาน เราขอยืนยันว่าท่านจะไม่ผิดหวังกับการใช้บริการลงเสียงพม่ากับทางหน่วยงานของเรา เนื่องจากเราให้บริหารลงเสียงภาษาพม่าด้วยบุคลากรเจ้าของภาษา ที่มีความชำนาญทั้งภาษาไทยและภาษาพม่าเป็นอย่างดีเยี่ยม จึงไม่เคยมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นในด้านการใช้ภาษาในผลงานการลงเสียงของเรามาก่อน

ศูนย์แปลภาษา

ด้วยประสบการณ์และระยะเวลาอันยาวนานที่เราให้บริการทางด้านนี้มา ท่านจึงสามารถแน่ใจได้เลยว่าท่านจะไม่มีทางผิดหวังกับบริการของเราอย่างแน่นอน ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่มีเหตุผลใดเลยที่ท่านจะไม่เลือกใช้บริการของเรา หากท่านต้องการใช้บริการลงเสียงพม่า ติดต่อเราได้เลยหักท่านยังลังเล เรามีข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านอย่างละเอียดเพื่อที่ท่านจะได้ตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที ทางเราเข้าใจดีว่า ทุกวันนี้มีบริการลงเสียงภาษาพม่าด้วยหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้ท่านอาจจะตัดสินใจได้ไม่ง่ายนัก แต่เรามั่นใจว่าเราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการลงเสียงพม่า ดังนั้น จะนิ่งนอนใจอยู่ใย ติดต่อเรามาได้เลย รับฟังข้อมูลและคำชี้แจงสำหรับข้อคำถามต่าง ๆ ที่ท่านมี แล้วค่อยตัดสินใจที่จะใช้บริการลงเสียงพม่ากับเราในภายหลังได้ แต่เรามั่นใจว่าเมื่อท่านได้คุยกับเราท่านจะรู้สึกว่าท่านคิดไม่ผิดที่ท่านเลือกใช้บริการลงเสียงพม่าของเรา และหากยิ่งเป็นผลงาน ท่านจะยิ่งมั่นใจในคำพูดขอเรามากขึ้น

Posted in thai translation service, รับเขียนบทความ, รับแปลเอกสาร, รับแปลเอกสารราชการ | Tagged , , | Leave a comment

การแปลเอกสารออนไลน์ดีอย่างไร‏

ปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น โดยเฉพาะวงการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นในการค้นคว้าหาความรู้เนื่องจากตำราและเอกสารทางวิชาการส่วนใหญ่ถูกเขียนหรือตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อขยายวงการศึกษาให้กว้างขวางมากขึ้น ดังนั้นความรู้ทางภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ หลายวิชาในรั้วมหาวิทยาลัยมักใช้ตำราภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพื่อเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาและความเป็นสากลของเนื้อหารายวิชาเรียนให้มีมากขึ้น เพื่อทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในต่างประเทศ

แปลเอกสาร

หลาย ๆ ครั้งจึงมีการมอบหมายให้ทำรายงานหรือชิ้นงานจากเอกสารภาษาอังกฤษ ด้วยระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ทำให้การอ่านทำความเข้าใจเอกสารหรือตำราภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนักของนักศึกษาไทย นักแปลหรือหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการแปลเอกสารภาษาอังกฤษจึงสามารถสร้างรายได้จากปัญหานี้ได้เป็นอย่างมากเนื่องจากถือเป็นทักษะเฉพาะ นักศึกษาส่วนใหญ่จึงนิยมจ้างแปลเอกสารเพื่อทำชิ้นงานหรือรายงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยราคาที่แพงลิบลิ่ว หลายคนไม่กำลังเงินมากพอ หรืออาจจะเพราะต้องจ้างแปลบ่อยครั้งจึงจำเป็นต้องใช้เงินเยอะ

แปลเอกสาร ทุกประเภท ทุกภาษา

การแปลเอกสารออนไลน์จึงถือเป็นอีกทางออกหนึ่งที่ดีสำหรับพวกเขา การแปลเอกสารออนไลน์นั้นผลงานการแปลจะออกมามีคุณภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องมือการแปล กล่าวคือ ขึ้นอยู่กับเว็บไซด์ที่นักศึกษาเลือกให้เป็นเครื่องมือแปลเอกสารของตน หลายคนมองว่าการแปลเอกสารออนไลน์ไม่น่าเชื่อถือ ความหมายที่แปลออกมาไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง จริง ๆ แล้วก็ไม่ใช่แบบนั้นเสียทีเดียว ผลงานการแปลจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาที่เลือกใช้การแปลออนไลน์เลือกใช้เว็บไซด์ไหน ดังนั้น หากคิดว่าการแปลออนไลน์มีความสำคัญ นักศึกษาก็ควรใช้เวลาในการสืบค้นเว็บไซด์ที่มีประสิทธิภาพมากพอในการแปล เพื่อจะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา เนื่องจากการส่งงานแปลให้ยังนักแปลมืออาชีพ จำเป็นต้องใช้เวลานานพอสมควร

นอกจากนักแปลเองต้องใช้เวลาในการพิจารณาชิ้นงานแปล ยังอาจจะต้องรอคิวการแปลของลูกค้าท่านอื่นด้วย ดังนั้น การแปลเอกสารออนไลน์ นักศึกษาจะสามารถกำหนดเวลาในการทำชิ้นงานได้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองอย่างไม่ยากนัก ทำให้สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบการแปลเอกสารออนไลน์จึงถือเป็นอีกทางออกหนึ่งในการแปลเอกสารเพื่อการประหยัดเงิน และเวลา ดังกล่าวมาแล้วข้งต้น

cropped-bannerv1.gif

Posted in รับแปลเอกสาร, รับแปลเอกสารราชการ | Tagged , , | Leave a comment

รายละเอียดบริษัท ชิ้ปปิ้ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

มีหลายครั้งที่ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการแปลเอกสาร สอบถามเราเกี่ยวกับข้อมูล รายละเอียด บริษัทชิ้ปปิ้งวันนี้เราจึงขอรวบรวมข้อมูล บริษัท เท่าที่เราจะหาได้ มาให้บริการกับทั้งลูกค้า และ ท่านอื่นๆ ที่แวะผ่านมานะครับ

แปลเอกสารราชการ

ทั้งนี้ คิงส์ทรานสเลชั่น ไม่มีส่วนได้เสียอะไรกับบริษัทเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับ

1. ชื่อบริษัท: th.axium-shipping

เว็บไซต์: www.th.axium-shipping.com

อีเมล์:  contact@axium-services.com

ที่อยู่: 120/431 Pratunam Market,Somprasong Ruam, Ratchaprarop roadBangkok

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 060- 003 5368

 

2. ชื่อบริษัท: csandn

เว็บไซต์: www.csandn.co.th

อีเมล์: md@csandn.co.th

ที่อยู่: ห้อง 6/15-16 ชั้น 6 ตึกบี อาคารการท่าเรือ444 ถนนท่าเรือ เขตคลองเตย กทม10110

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-2494791-93, 081-7543018

 

3. ชื่อบริษัท: stsshipping.co.th

เว็บไซต์: www.stsshipping.co.th

อีเมล์: suthat_tam@stsshipping.co.th

ที่อยู่: 205/330 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ต. บางเมือง อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-703-0637-38, 02-703-1448

 

4. ชื่อบริษัท: aimshipping

เว็บไซต์: www.aimshipping.com

อีเมล์: service@aimshipping.com

ที่อยู่: 63 ซอยเพชรเกษม 62/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0-2454-2214, 09-0095-0915

 

5. ชื่อบริษัท: starshippingcargolikes

เว็บไซต์: www.starshippingcargolikes.com

อีเมล์: starshipping.cs@gmail.com

ที่อยู่: 106/87 M.9, Tung Sukla, Sriracha, Chonburi 20230 Thailand

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 08 1949 5213, 09 2271 2463

 

6. ชื่อบริษัท: vandcshipping

เว็บไซต์: www.vandcshipping.com

อีเมล์:  vandc@vandcshipping.com

ที่อยู่:  130 ตรอกเกลือ ถนนสุรวงศ์  แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ:  02-637-0084-7

 

7. ชื่อบริษัท: globalshipping

เว็บไซต์: www.globalshipping.co.th

อีเมล์:   global@globalshipping.co.th

ที่อยู่: 14/2 ซอยริมคลองไผ่สิงห์โต ถนนพระราม 4แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม10110

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-663-0181,0 2-261-7613

 

8. ชื่อบริษัท: thybluetrans

เว็บไซต์: thybluetrans.com

อีเมล์: sale@thybluetrans.com

ที่อยู่: 1448 ม.8 ซ.สามมิตรเจริญ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: (02) 3853528   (085) 0760030

 

9. ชื่อบริษัท: sahachaihatyai

เว็บไซต์: sahachaihatyai.co.th

อีเมล์: sahachai@sahachaihatyai.co.th

ที่อยู่: 2ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา90110

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 074-439490-5

 

10. ชื่อบริษัท:vanatshipping.tarad

เว็บไซต์: vanatshipping.tarad.com

อีเมล์: noi@vanatshipping.com

ที่อยู่: 37/1 ถ. เทพารักษ์ ต. ช้างเผือก อ. เมือง เชียงใหม่ 50300

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 053-222649 , 086-9110747

 

11. ชื่อบริษัท: thaishipping

เว็บไซต์: www.thaishipping.co.th

อีเมล์: hr at thaishipping dot co dot th

ที่อยู่: 3360 ซ.มโนรม ถ.พระราม 4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 0-2229-9221 , 0-2633-5644

 

 

12. ชื่อบริษัท: thebiz

เว็บไซต์: www.thebiz.in.th

อีเมล์: highbizz@hotmail.com

ที่อยู่: 525/410-412 โครงการทาวน์พลัส ประชาอุทิศ ถ.ประชาอุทิศ แขวง-เขตทุ่งครุ กทม 10140,

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 088-444-5225 , 087-725-5575

 

13. ชื่อบริษัท: hjcshipping2014

เว็บไซต์: hjcshipping2014.com

อีเมล์: support@hjcshipping2014.com

ที่อยู่: 5 หมู่ 8 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 086-3447854, 086-712-4734

 

14. ชื่อบริษัท: rayongshipping

เว็บไซต์: www.rayongshipping.co.th

อีเมล์: niyom@rayongshipping.co.th

ที่อยู่:   49/44-45 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา  กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 038-495-010

 

15. ชื่อบริษัท: j-shipping

เว็บไซต์: www.j-shipping.com

อีเมล์:  j.shipping@yahoo.com

ที่อยู่: 153 อาคาร มาโณทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ  กทม10110

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ:  0-2261-6399, 0-2261-0946

 

16. ชื่อบริษัท: pkinterfreight

เว็บไซต์: www.pkinterfreight.com

อีเมล์: mgr_sales@pkinterfreight.com

ที่อยู่: 48/166 ซ. ประดิษฐ์มนูธรรม 19ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม เขต ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร 10230

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-515-0359

 

17. ชื่อบริษัท: fcs-thai

เว็บไซต์: www.fcs-thai.com

อีเมล์:  –

ที่อยู่: 99/607 หมู่ 2  ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 081-4453962,  089-4882234

 

18. ชื่อบริษัท: harpersfreight

เว็บไซต์: www.harpersfreight.com

อีเมล์: info@harpersfreight.com

ที่อยู่: 2 Soi Romklao 38, Romklao Road,Klongsampravej, Ladkrabang,Bangkok 10520,

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02- 327 9009

 

19. ชื่อบริษัท: superluck-ck

เว็บไซต์: www.superluck-ck.com

อีเมล์: kanyada@superluck.co.th

ที่อยู่: 1300/6 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10260

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 089-4441524,  086-3142755

 

20. ชื่อบริษัท: apexlogistics

เว็บไซต์: www.apexlogistics.co.th

อีเมล์: suksan@apexlogistics.co.th

ที่อยู่: 41/5 ซอยสมประสงค์ 4 ถนนเพชรบุรี พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-253 5881 , 081-644 1177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in บทความน่าสนใจ | Tagged , | Leave a comment

Malaysian Translation Service From Kingtranslation

Pusat Terjemahan bahasa dan Terjemahan dokumen Kingtranslations adalah tempat berkumpulnya para penterjemah profesional yang berpengalaman tinggi di beberapa bidang ilmu pengetahuan. Kami adalah sumber penterjemah yang sebenar dan tulen. Sila buktikan perbezaan kami dengan yang lain pada hari ini!
Pusat penterjemahan bahasa kami memberi perkhidmatan penterjemahan dan memberi pengesahan bagi setiap jenis dokumen yang penting dan bagi semua bahasa. Perkhidmatan Terjemahan bagi Pusat Terjemahan Kingtranslations ini meliputi syarikat-syarikat, organisasi-organisasi besar atau kecil, orang biasa dan pelajar, penuntut. Kami menterjemahkan dokumen-dokumen kerajaan sama ada di dalam atau di luar negara. Kami bekerja penuh masa sebagai penterjemah profesional dan tidak terlibat dengan perniagaan yang lain dan diikuti dengan perkhidmatan terjemahan dan ini menyebabkan kami berpeluang untuk melayani pelanggan kami dengan sepenuhnya. Kami mempunyai pasukan terjemah yang kuat dan berkualiti tinggi untuk menyediakan perkhidmatan kami menurut keperluan anda dengan sebenarnya. Tidak kira siapakah anda sedikit atau banyak dokumen anda maka silalah hubungi kami Pusat terjemahan kami bersedia untuk melayani anda.

รับแปลเอกสาร

Sumber pelanggan baru yang terlebih ramai bagi Pusat Terjemahan Kingtranslations adalah penggan lama yang bersetia dengan kami dan diberitahu antara satu sama lain dari mulut ke mulut. Para penterjemah bekerja dengan kami dengan cukup mesra dan penuh senyuman, berpengalaman, berhemah tinggi dan bertanggungjawab terhadap kerja-kerja yang dilakukan …. Hubungi Pusat Terjemahan Kingtranslations hari ini untuk pertanyaan seterusnya.
Kerana kami memang benar-benar berbeza dengan yang lain Buktikanlah dengan diri anda sendiri hari ini!
Kami mula beroperasi pada tahun 2004 daripada terjemahan penterjemah sambilan sahaja. dan pada masa kini, pusat Terjemahan kingtranslations adalah sebuah syarikat terjemahan dokumen yang terkemuka dan menyediakan pelbagai perkhidmatan bahasa, “yang paling aktif” di negara ini dengan ratusan penterjemah dan kakitangan yang terlibat dalam bidang bahasa yang berkualiti. Kami yakin bahawa kami dapat menyediakan perkhidmatan pada anda dengan secukupnya. Pusat Terjemahan Kingtranslations memberi penekanan kepada terjemahan yang berkualiti. Kami telah berdaftar sebagai syarikat terjemahan yang dapat dikesan identitinya dengan kemampuan untuk menterjemahkan dalam pelbagai kategori sebagai contoh, perkhidmatan terjemahan dokumen kerajaan, perkhidmatan terjemahan surat pengesahan syarikat, perkhidmatan terjemahan dokumen kewangan. perkhidmatan terjemahan buku tahunan, perkhidmatan terjemahan buku panduan, perkhidmatan terjemahan dokumen akademik, perkhidmatan terjemahan dokumen untuk permohonan Visa dan perkhidmatan terjemahan dokumen lain-lain dengan bilangan yang banyak pada setiap tahun. Pelanggan kami terkandung dari berbagai syarikat awam Multinasional (sila lihat senarai pelanggan kami di sini ) sehingga orang biasa. Kami dengan yakin mengatakan kepada anda bahawa perkhidmatan Pusat Terjemahan kingtranslations adalah mempunyai standard yang terlebih tinggi, lebih banyak, lebih berpengalaman dan yang yang terbaik. Terjemahan mesti memberi tumpuan kepada kualiti, perkhidmatan, dan kepercayaan yang merupakan misi tertinggi kami selama ini. Menyediakan penterjemahan bagi semua bahasa

ศูนย์แปลภาษา

Perkhidmatan terjemahan dokumen dan perkhidmatan di bidang bahasa lain-lain dengan lengkap
• Menterjemahkan dokumen kerajaan – Perkhidmatan terjemahan dokumen kerajaan, dokumen penting, terjemahan setiap jenis dokumen pengesahan bagi semua bahasa, surat pengesahan Konsular Kementerian Luar Negeri surat pengesahan peguam Kementerian Keadilan Notari pablik dan semua jenis dokumen lain-lain.
• Terjemahan Profesional – menyediakan terjemahan buku panduan, dokumen latihan, perkhidmatan terjemahan dokumen kewangan, laporan tahunan, dokumen akademik dokumen keselamatan, terjemahan sijil pengesahan syarikat, tujuan syarikat-syarikat , dokumen pendaftaran syarikat, senarai pemegang saham, laporan mesyuarat agung tahunan pemegang saham.
• Terjemahan Kontrak – Terjemahan setiap jenis Undang-undang dokumen jual-beli, sewa-menyewa, penterjemahan Paten, surat memorandum persatuan oleh pakar-pakar undang-undang serta pengesahan dokumen
• Menyediakan Jurubahasa – Menyediakan jurubahasa untuk bahasa utama, juru bahasa serta merta, jurubahasa seminar, jurubahasa untuk pelanggan dari luar negara, juru bahasa pelancongan.
• Menyediakan perkhidmatan penulisan resume – Menyediakan perkhidmatan surat menyurat pengenalan diri (Cover Letter), penulisan resume, penulisan karangan atau Statement of purpose untuk permohonan kerja, sambuang belajar dan termasuk juga surat menyurat yang lain, menyediakan karangan SEO.
• Terjemahan Pengiklanan – Terjemahan sarikata filem, drama, brosur, dimasukan suara, voice over, terjemahan laman web persembahan, ArtWork atau Desktop Publishing.
• Terjemahan soal penyelidikan – terjemahan surat keliling, terjemahan Abstrak, pembetulan Tesis, terjemahan berita luar negara, artikel jurnal akademik dari luar negara bagi semua bahasa,
• Terjemahan Surat utusan -Terjemahan surat utusan dengan kawan dari luar negara, terjemahan E-mel, mencari pasangan dari luar negara, memberi kaunseling perkahwinan dengan orang asing dan dokumen lain-lain
Hubungilah Pusat Terjemahan Kingtranslations
Emel: king133translation@gmail.com
Telefon: 081-640-7412 / 081-374-8495
Line ID: 0816407412
Kenapa kami berbeza dengan yang lain? => http://www.kingtranslations.com
Kenapa semua menyukai kami? => www.facebook.com/kingtranslation
Kami adalah benar-benar profesional => Kingtranslations VDO Presentation
Kenapa kami di tempat yang pertama? =>Kingtranslations World Class Clients
Di antara kebanggaan kami di media televisyen =>www.kingtranslations.com/clip.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vietnamese Translation Service From Kingtranslation

Trung tâm ngôn ngữ và dịch văn bản Kingtranslations, nơi tập trung các chuyên gia dịch văn bản có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực. Chúng tôi chuyên nhận dịch văn bản, cảm nhận sự khác biệt này ngay hôm nay.
Trung tâm dịch ngôn ngữ của chúng tôi nhận dịch và công chứng tư pháp các loại văn bản quan trọng đối với tất cả các ngôn ngữ. Khách hàng sử dụng dịch vụ dịch văn bản của Trung tâm dịch thuật Kingtranslations bao gồm các công ty, tổ chức lớn nhỏ, cá nhân, học sinh, sinh viên, dịch văn bản hành chính cả trong và ngoài nước. Dịch vụ dịch thuật của chúng tôi rất chuyên nghiệp, chỉ chuyên về dịch thuật và không kinh doanh các dịch vụ khác. Do đó, chúng tôi có thời gian quan tâm đến khách hàng nhiều hơn và quan tâm đến chất lượng dịch với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có thể đáp ứng mọi yêu cầu của bạn. Không cần biết bạn là ai, bạn có tài liệu dịch nhiều hay ít, chỉ cần liên hệ được với chúng tôi, Trung tâm nhận dịch ngôn ngữ của chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ các bạn.
Phần lớn khách hàng mới biết đến Trung tâm nhận dịch ngôn ngữ Kingtranslations thông qua những lời truyền miệng từ những các khách hàng cũ. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên dịch thường trực và cộng tác viên dịch với thái độ thân thiện, có nhiều kinh nghiệm và có trách nhiệm cao… Liên hệ với Trung tâm dịch ngôn ngữ Kingtranslations hôm nay để được biết thêm thông tin chi tiết.

ศูนย์แปลเอกสาร

Vì chúng tôi có sự khác biệt thật sự, bạn có thể tự kiểm chứng ngay hôm nay
Bắt đầu hoạt động vào năm 2004 từ việc nhận dịch tài liệu chỉ là việc làm thêm bán thời gian với 1 người dịch duy nhất. Hiện nay, Trung tâm dịch ngôn ngữ Kingtranslations đã phát triển thành một công ty chuyên dịch văn bản và cung cấp dịch vụ có liên quan đến ngôn ngữ tròn khâu với “đội ngũ nhân viên nhiều nhất” ở Thái Lan. Chúng tôi có hàng trăm nhân viên có chất lượng chuyên về dịch thuật và làm việc liên quan đến ngôn ngữ. Chúng tôn chắc chắn sẽ cung cấp dịch vụ tròn khâu cho các bạn. Trung tâm dịch ngôn ngữ Kingtranslations luôn quan tâm đến chất lượng của việc nhận dịch văn bản. Chúng tôi đăng ký là công ty dịch thuật chuyên nghiệp, có địa chỉ cụ thể rõ ràng, có khả năng dịch văn bản đa dạng và chất lượng, nhận dịch văn bản hành chính, dịch văn bản chứng thực công ty, dịch báo cáo tài chính, kiểm toán, báo cáo năm, dịch sách hướng dẫn, dịch tài liệu chuyên ngành, dịch tài liệu làm visa với số lượng nhiều mỗi năm. Khách hàng của chúng tôi từ công ty đại chúng, công ty liên doanh xuyên quốc gia (bấm vào đây để xem danh sách khách hàng) đến cá nhân bình thường. Chúng tôi dám khẳng định với bạn rằng: dịch vụ của Trung tâm dịch ngôn ngữ Kingtranslations có tiêu chuẩn cao nhất, nhiều kinh nghiệm nhất và tốt nhất. Việc dịch văn bản quan trọng nhất là chất lượng dịch vụ và sự trung thành. Đây là hai phương châm cao nhất của chúng tôi đối với dịch vụ nhận dịch tất cả các ngôn ngữ trên thế giới.

รับแปลเอกสาร

Dịch vụ dịch văn bản và dịch vụ khác tròn khâu
• Dịch tài liệu hành chính — dịch vụ dịch tài liệu hành chính, tài liệu quan trọng, tài liệu công chứng các loại của tất cả các ngôn ngữ. Nhận công chứng tài liệu Lãnh sự quán, Đại sứ quán, công chứng từ luật sư, Bộ Tư pháp và các dịch vụ khác.
• Dịch tài liệu chuyên ngành — Nhận dịch sách hướng dẫn, tài liệu tập huấn, dịch báo cáo tài chính, báo cáo năm, tài liệu chuyên môn, tài liệu an toàn, dịch văn bản chứng thực công ty, mục đích hoạt động công ty, văn bản đăng ký thành lập công ty, danh sách cổ đông, biên bản hội nghị cổ đông.
• Dịch hợp đồng — Dịch tài liệu luật, hợp đồng thuê, mua, bán các loại, dịch bằng sáng chế, văn tự thành lập công ty các loại với đội ngũ nhân viên chuyên gia trên lĩnh vực luật và chứng nhận tài liệu dịch.
• Cung cấp thông dịch — Dịch vụ cung cấp thông dịch đối với các ngôn ngữ thông dụng, dịch trực tiếp, dịch hội thảo, dịch chào đón khách ngoại quốc, hướng dẫn viên du lịch
• Dịch vụ viết Hồ sơ resume — Dịch vụ viết thư giới thiệu bản thân, nhận viết hồ sơ xin việc, viết bài luận, viết bài tiểu luận về cá nhân để xin đi việc, xin học bổng và viết các loại hình thư khác, bài viết chuẩn SEO
• Dịch quảng cáo – Dịch phụ đề phim, kịch, thu âm, thuyết minh, dịch website, bài thuyết trình presentation, làm Art Work hoặc Desktop Publishing
• Dịch đề tài nghiên cứu – Dịch giấy giới thiệu, bản tóm tắt, kiểm tra, chỉnh sửa luận văn, dịch tin tức nước ngoài, bài viết chuyên đề của tất cả các ngôn ngữ nước ngoài.
• Dịch thư – Dịch thư liên lạc với người ngoại quốc, dịch thư Email, tìm bạn đời là người nước ngoài, cố vấn kết hôn với người nước ngoài và dịch các tài liệu khác.
Liên hệ Trung tâm dịch ngôn ngữ Kingtranslations
Email: king133translation@gmail.com
Điện thoại: +6681-640-7412 / +6681-374-8495
Line ID: 0816407412
Tại sao chúng tôi lại khác biệt? => http://www.kingtranslations.com
Tại sao ai cũng biết đến chúng tôi? => www.facebook.com/kingtranslation
Chúng tôi rất chuyên nghiệp => Kingtranslations VDO Presentation
Vì sao chúng tôi là số 1? => Kingtranslation World Class Clients
Thành tựu đã được lên truyền hình => www.kingtranslation.com/clip.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Indonesian Translation Service From Kingtranslation

Pusat penerjemahan bahasa dan penerjemahan dokumen Kingtranslations adalah pusat perkumpulan Penerjemah dokumen yang ahli, Berpengalaman dari berbagai bidang, kami adalah penyedia jasa penerjemahan yang sejati, dapat dibuktikan sekarang.
Pusat penerjemahan kami melayani Penerjemahan dokumen dan melegalisir semua jenis dokumen penting semua bahasa, Layanan Penerjemahan dokumen di Pusat Penerjemahan Kingtranslation meliputi pelanggan dari perusahaan, badan hukum yang besar dan kecil, perorangan dan para mahasiswa, menerjemahkan dokumen pemerintah dari dalam dan luar negeri. Kami penerjemah yang profesional, bukan penerjemah sambilan di samping profesi yang lain, sehingga kami bisa melayani pelanggan dengan sepuasnya, mempunyai tim yang kuat yang mampu memenuhi semua keinginan pelanggan, siapapun pelanggan kami, seberapa banyak pun dokumen, silakan menghubungi kami, Pusat Penerjemahan kami siap melayani anda.
Pelanggan baru Pusat Penerjemahan Bahasa Kingtranslation kebanyakan berasal dari pelanggan langganan kami yang mengajak dari mulut ke mulut (Word of Mouth) Penerjemah tetap kami melayani dengan penuh senyuman, berpengalaman, penuh perhatian dan bertanggungjawab pada hasil karyanya…. Hubungi Pusat Penerjemahan Dokumen Kingtranslations sekarang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

รับแปลเอกสาร

Karena kami berbeda, buktikan sendiri sekarang!
Mulai beroperasi sejak tahun 2004, berawal dari melayani penerjemahan dokumen sambilan, hanya dari satu orang penerjemah, sekarang ini Pusat Penerjemahan Bahasa Kingtranslation merupakan salah satu perusahaan penerjemahan lengkap yang “paling banyak mendapat pelanggan” di Thailand, memiliki ratusan anggota tim penerjemah dan ahli bahasa yang mumpuni, sehingga kami yakin bahwa kami bisa memberikan layanan yang lengkap untuk anda.
Pusat Penerjemahan Dokumen Kingtranslations, menitikberatkan penerjemahan dengan berkualitas, kami telah mendaftarkan sebagai perusahaan penerjemahan yang mempunyai keberadaan dan domisili yang jelas, mampu melayani berbagai macam penerjemahan, seperti dokumen pemerintah, surat pendaftaran perusahaan, laporan keuangan, laporan tahunan, buku pedoman, karya ilmiah, dokumen perlengkapan mengurus Visa, dll. Setiap tahun kami melayani penerjemahan untuk pelanggan mulai dari perusahaan publik, perusahaan asing (lihat contoh pelanggan di sini) hingga perorangan, kami berani jamin bahwa Pusat Penerjemahan kingtranslations memiliki standard yang paling tinggi, paling berpengalaman dan paling bagus, hasil terjemahan yang berkualitas dan layanan yang memuaskan, ini merupakan tujuan tertinggi kami, melayani penerjemahan untuk semua bahasa.

cropped-bannerv1.gif

Layanan penerjemahan dokumen dan layanan tentang bahasa yang lengkap lainnya.
• Penerjemahan dokumen pemerintah – Melayani penerjemahan dokumen pemerintah, dokumen penting, semua jenis surat keterangan dari berbagai bahasa, melegalisir dokumen di Direktorat Jenderal Konsulat Deplu, melegalisir pengacara di Departemen Kehakiman dan akta notaris (Notary Public) dll.
• Penerjemahan dokumen khusus – Melayani penerjemahan buku pedoman, dokumen pelatihan, laporan keuangan, laporan tahunan, karya ilmiah, dokumen tentang keselamatan, surat keterangan perusahaan, surat tujuan pendaftaran perusahaan, surat pendaftaran perusahaan, daftar pemegang saham, laporan rapat umum pemegang saham.
• Penerjemahan perjanjian – Melayani penerjemahan undang-undang, berbagai surat perjanjian jual beli dan sewa menyewa, surat hak kekayaan intelektua, surat penawaran pembelian saham oleh ahli hukum, serta melegalisir dokumen.
• Menyediakan interpreter – Melayani penyediaan interpreter bahasa utama, interpreter simultan, interpreter acara seminar, interpreter pendamping orang asing, interpreter pendamping wisatawan.
• Melayani penulisan resume – Melayani penulisan surat pengantar (Cover Letter), penulisan resume, penulisan essay atau statement of purpose untuk tujuan lamaran kerja, melanjutkan pendidikan dan surat pengantar yang lain termasuk penulisan SEO.
• Penerjemahan iklan – Melayani penerjemahan subtitel film dan seri, brosur, mengisi suara, penerjemahan situs, presentasi, membuat tulisan Art Work atau Desktop Publishing.
• Penerjemahan karya ilmiah – Melayani penerjemahan buku sekolah, ringkasan, memeriksa skripsi, menerjemah berita, karangan ilmiah, jounal bahasa asing dari semua bahasa.
• Penerjemahan surat – Melayani penerjemahan surat menyurat dengan orang asing, menerjemah email, mencari pasangan orang asing, melayani konsultasi pernikahan dengan orang asing dan penerjemahan dokumen lain-lain.
Hubungi Pusat Penerjemahan Kingtranslations
Email: king133translation@gmail.com
Telephone: 081-640-7412 / 081-374-8495
Line ID: 0816407412
Kenapa kami berbeda? => http://www.kingtranslations.com
Kenapa semua orang menyukai kami? => www.facebook.com/kingtranslation
Kami adalah ahli sejati => Kingtranslations VDO Presentation
Apa yang membuat kami jadi nomor satu? =>Kingtranslations World Class Clients
Karya yang dipublikasi=>www.kingtranslations.com/clip.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Japanese Translation Service From Kingtranslation

 翻訳センター、書類翻訳。Kingtranslationsは翻訳家の中心であり、経験豊かな翻訳者が集まっております。我々は正真正銘の翻訳家です。他社との違いを是非お試しください。

我々の翻訳センターはあらゆる重要な翻訳書類を承っております。Kingtranslations翻訳センターの書類翻訳は大企業、小企業、個人、法人、学生、政府機関問わず、国内外の書類を訳して参りました。翻訳の専門家として、お客様へ面倒はかけさせません。皆様がどのような立場の方であれ、書類の量に関わらず、是非弊社にお問い合わせください。我々は皆様のご相談を喜んでお受けいたします。

翻訳センターKingtranslationsの新たなお客様の多くは、既存のお客様からのご紹介です(Word of Mouth)。我々の翻訳家は翻訳の経験があり、仕事に心を払い、責任感があります。詳細のお問い合わせは、翻訳センターKingtranslationsまでご連絡ください。

ศูนย์แปลเอกสาร

他社との違いをお約束します。ご自身でお試しください!

 弊社は2004年に設立し、当時はパートタイム一人の翻訳者でしたが、現在翻訳センターKingtranslationsには国内の翻訳業界の中で“最も翻訳者が多い”です。翻訳者だけでなく日本語に関連する社員が100名ほど集まっております。弊社は皆様に最良のサービスを提供出来る自信があります。

翻訳センターKingtranslationsは翻訳の質を重視しております。会社登記だけでなく、翻訳会社としての登録も致しております。政府機関の書類、登記簿謄本の翻訳、財務諸表、決算書、取扱い説明書、教育関係書類、査証関係書類等、例年多くを取り扱っております。様々な分野の翻訳をすることができます。弊社の客様は、上場企業から個人まで様々です。(翻訳の見本はこちらへ)翻訳センターKingtranslationsは翻訳の基準が高く、経験値が高く、最良の会社であると胸を張って言えます。

翻訳には質、サービス、誠実性が重要です。これは弊社のビジョンでもあります。あらゆる言語も承ります。

書類翻訳サービス、言語関する様々なサービスを承ります。

政府関連書類の翻訳政府機関の書類必要書類承認が必要な書類、全ての書類・

言語、領事館や大使館の認証書類、弁護士、司法省、公証人書類の保証、その他

専門書類の翻訳説明書訓練書類、財務諸表、決算書、論文、安全説明書、登記簿

謄本、基本定款、株主名簿、株主総会書類

契約書の翻訳—法律、売買契約、賃貸契約、特許、定款の翻訳。書類の承認も含む。

通訳サービス—主要言語の通訳をご提供致します。同時通訳、セミナー通訳、外国人接待通訳、観光通訳

ศูนย์แปลภาษา

履歴書記入サービス—就職活動用の自己紹介手状(カバーレター)、履歴書、エッセイ、就職及び就学用の目的事項記載書、その他手紙、SEO論文

宣伝素材の翻訳–映画、ドラマ、パンフレットの字幕、音声、ウェブサイトの翻訳、プレゼンテーションの翻訳、描画公開

調査翻訳–教科書の翻訳、抽象内容の翻訳、論文の訂正、外国のニュース翻訳、海外記事の翻訳、あらゆる言語を承ります。

手紙の翻訳–外国人との手紙の翻訳、メールの翻訳、国際恋愛、国際結婚の相談、その他書類の相談。

翻訳センターKingtranslationsへのお問い合わせ

Mail:king133translation@gmial.com

Telaphone:081-640-7412/081-374-8495

Line ID:0816407412

なぜ違う

なぜ皆が我々を愛すのか

我々は正真正銘の専門家集団だからである

なぜ我々は一番

これまでの仕事ぶりに表れている

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kingtranslations مركز الترجمة و ترجمة الوثائق

aec_Page_1

aec_Page_2

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chinese Translation Service From Kingtranslation

Kingtranslations 语言文件翻译中心,是一个汇聚专业、有丰富经验文件翻译的地方,我们是真正的专业文件翻译中心,今天就让我们证明我们的与众不同之处!翻译中心接受文件翻译并保证每种类型和每种语言的文件, Kingtranslations 文件翻译中心的客户包括大型机构、小型机构、普通大众和学生,负责翻译国内 外的官方文件。我们只做翻译项目,不就行其他商业活动。我们专心为顾客提供 真诚的服务,我们富有自身特色,能充分保证您的需求。不管您是谁,有多少的 文件需要翻译,都可以联系我们,翻译中心乐意接受您的咨询。 Kingtranslations 翻译中心的新老客户口口相传说 (Word of Mouth) 常任翻译用微笑、经验、认真和责任心工作 ….现在可以联系 Kingtranslations 翻译中心咨询细节了。

ศูนย์แปลภาษา

因为我们与众不同,今天就可以证明!

翻译中心于 2004 年开始经营,从一开始的个人兼职翻译发展到现在的规模,kingtranslations 是提供全方位语言翻译的公司之一。我们是国内“ 有最多翻 译工作”,有专业的翻译和语言人员,有高质量的服务的公司。我们相信,我们 能为您提供全方位的服务。Kingtranslations 翻译中心侧重高质量地翻译文件, 我们注册成为翻译公司,公司是真实存在的,有翻译多种类型文件的能力,我们 的文件翻译类型有官方文件、公司保证书、金融、年度报告、手册、学术文件、 签注办理文件和其他类型文件。接受我们服务的客户有国有公司、跨国公司 (在这里可以看看客户细节 ) 直到普通个人。我们敢说 kingtranslations 翻译中心的工作都是最达标准和最好的。翻译需要侧重质量、服务,诚信 可以说是我们提供服务以来一直信奉的。

แปลเอกสาร ทุกประเภท ทุกภาษา

文件翻译和其他语言全面服务

• 官方文件翻译 – 文件翻译服务,重要文件翻译,翻译各语种各类型的保证 书,翻译领事馆和国外办事处的保证书,律师、司法部和公证人(Notary Public)的保证书。

• 专业文件翻译—接受翻译手册,教育培训文件,翻译预算文件,年度报告, 专业学术文件、安全文件,翻译公司保证书,公司目标,公司注册文件,

股东签名,股东大会文件翻译。

• 合约翻译 – 翻译法律,各种租赁文件,由富有法律知识的翻译翻译各种类 型书籍专利权文件,同时保证文件。

• 口头翻译 – 具有口头翻译,负责会议翻译、国外贵宾接待翻译和旅游翻译。

• 个人简历翻译 – 翻译自我介绍文件 (Cover Letter) ,帮助书写个人简 历, 书写论文或目的陈述和其他文件的书写,包括书写 SEO。

• 广告翻译 –翻译影视字幕,手册。录音、翻译个人作品陈述,做艺术作品 或桌面排版。

• 研究文件翻译- 翻译教科书和摘要,检查论文,翻译国外新闻,翻译各语 种的杂志文章。

• 信件翻译-翻译和国外朋友联系的信,翻译邮件,寻找国外伴侣,跨国婚 姻咨询和其他文件翻译。

แปลเอกสาร ทุกประเภท ทุกภาษา

===============================================
联系 Kingtranslations 翻译中心

邮箱: king133translation@gmail.com
电话: 081-640-7412 / 081-374-8495
连我 ID: 0816407412
是什么原因让我们与众不同? => http://www.kingtranslations.com
为什么大家都喜欢我们? => www.facebook.com/kingtranslation
我们是真正的专业= > Kingtranslations VDO Presentation
什么原因让我们是第一? =>Kingtranslations World Class Clients
上电视的作品=>www.kingtranslations.com/clip.html

Posted in thai translation service | Leave a comment