Malaysian Translation Service From Kingtranslation

Pusat Terjemahan bahasa dan Terjemahan dokumen Kingtranslations adalah tempat berkumpulnya para penterjemah profesional yang berpengalaman tinggi di beberapa bidang ilmu pengetahuan. Kami adalah sumber penterjemah yang sebenar dan tulen. Sila buktikan perbezaan kami dengan yang lain pada hari ini!
Pusat penterjemahan bahasa kami memberi perkhidmatan penterjemahan dan memberi pengesahan bagi setiap jenis dokumen yang penting dan bagi semua bahasa. Perkhidmatan Terjemahan bagi Pusat Terjemahan Kingtranslations ini meliputi syarikat-syarikat, organisasi-organisasi besar atau kecil, orang biasa dan pelajar, penuntut. Kami menterjemahkan dokumen-dokumen kerajaan sama ada di dalam atau di luar negara. Kami bekerja penuh masa sebagai penterjemah profesional dan tidak terlibat dengan perniagaan yang lain dan diikuti dengan perkhidmatan terjemahan dan ini menyebabkan kami berpeluang untuk melayani pelanggan kami dengan sepenuhnya. Kami mempunyai pasukan terjemah yang kuat dan berkualiti tinggi untuk menyediakan perkhidmatan kami menurut keperluan anda dengan sebenarnya. Tidak kira siapakah anda sedikit atau banyak dokumen anda maka silalah hubungi kami Pusat terjemahan kami bersedia untuk melayani anda.

รับแปลเอกสาร

Sumber pelanggan baru yang terlebih ramai bagi Pusat Terjemahan Kingtranslations adalah penggan lama yang bersetia dengan kami dan diberitahu antara satu sama lain dari mulut ke mulut. Para penterjemah bekerja dengan kami dengan cukup mesra dan penuh senyuman, berpengalaman, berhemah tinggi dan bertanggungjawab terhadap kerja-kerja yang dilakukan ?. Hubungi Pusat Terjemahan Kingtranslations hari ini untuk pertanyaan seterusnya.
Kerana kami memang benar-benar berbeza dengan yang lain Buktikanlah dengan diri anda sendiri hari ini!
Kami mula beroperasi pada tahun 2004 daripada terjemahan penterjemah sambilan sahaja. dan pada masa kini, pusat Terjemahan kingtranslations adalah sebuah syarikat terjemahan dokumen yang terkemuka dan menyediakan pelbagai perkhidmatan bahasa, ?yang paling aktif? di negara ini dengan ratusan penterjemah dan kakitangan yang terlibat dalam bidang bahasa yang berkualiti. Kami yakin bahawa kami dapat menyediakan perkhidmatan pada anda dengan secukupnya. Pusat Terjemahan Kingtranslations memberi penekanan kepada terjemahan yang berkualiti. Kami telah berdaftar sebagai syarikat terjemahan yang dapat dikesan identitinya dengan kemampuan untuk menterjemahkan dalam pelbagai kategori sebagai contoh, perkhidmatan terjemahan dokumen kerajaan, perkhidmatan terjemahan surat pengesahan syarikat, perkhidmatan terjemahan dokumen kewangan. perkhidmatan terjemahan buku tahunan, perkhidmatan terjemahan buku panduan, perkhidmatan terjemahan dokumen akademik, perkhidmatan terjemahan dokumen untuk permohonan Visa dan perkhidmatan terjemahan dokumen lain-lain dengan bilangan yang banyak pada setiap tahun. Pelanggan kami terkandung dari berbagai syarikat awam Multinasional (sila lihat senarai pelanggan kami di sini ) sehingga orang biasa. Kami dengan yakin mengatakan kepada anda bahawa perkhidmatan Pusat Terjemahan kingtranslations adalah mempunyai standard yang terlebih tinggi, lebih banyak, lebih berpengalaman dan yang yang terbaik. Terjemahan mesti memberi tumpuan kepada kualiti, perkhidmatan, dan kepercayaan yang merupakan misi tertinggi kami selama ini. Menyediakan penterjemahan bagi semua bahasa

ศูนย์แปล��าษา

Perkhidmatan terjemahan dokumen dan perkhidmatan di bidang bahasa lain-lain dengan lengkap
? Menterjemahkan dokumen kerajaan ? Perkhidmatan terjemahan dokumen kerajaan, dokumen penting, terjemahan setiap jenis dokumen pengesahan bagi semua bahasa, surat pengesahan Konsular Kementerian Luar Negeri surat pengesahan peguam Kementerian Keadilan Notari pablik dan semua jenis dokumen lain-lain.
? Terjemahan Profesional ? menyediakan terjemahan buku panduan, dokumen latihan, perkhidmatan terjemahan dokumen kewangan, laporan tahunan, dokumen akademik dokumen keselamatan, terjemahan sijil pengesahan syarikat, tujuan syarikat-syarikat , dokumen pendaftaran syarikat, senarai pemegang saham, laporan mesyuarat agung tahunan pemegang saham.
? Terjemahan Kontrak ? Terjemahan setiap jenis Undang-undang dokumen jual-beli, sewa-menyewa, penterjemahan Paten, surat memorandum persatuan oleh pakar-pakar undang-undang serta pengesahan dokumen
? Menyediakan Jurubahasa ? Menyediakan jurubahasa untuk bahasa utama, juru bahasa serta merta, jurubahasa seminar, jurubahasa untuk pelanggan dari luar negara, juru bahasa pelancongan.
? Menyediakan perkhidmatan penulisan resume ? Menyediakan perkhidmatan surat menyurat pengenalan diri (Cover Letter), penulisan resume, penulisan karangan atau Statement of purpose untuk permohonan kerja, sambuang belajar dan termasuk juga surat menyurat yang lain, menyediakan karangan SEO.
? Terjemahan Pengiklanan ? Terjemahan sarikata filem, drama, brosur, dimasukan suara, voice over, terjemahan laman web persembahan, ArtWork atau Desktop Publishing.
? Terjemahan soal penyelidikan ? terjemahan surat keliling, terjemahan Abstrak, pembetulan Tesis, terjemahan berita luar negara, artikel jurnal akademik dari luar negara bagi semua bahasa,
? Terjemahan Surat utusan -Terjemahan surat utusan dengan kawan dari luar negara, terjemahan E-mel, mencari pasangan dari luar negara, memberi kaunseling perkahwinan dengan orang asing dan dokumen lain-lain
Hubungilah Pusat Terjemahan Kingtranslations
Emel: king133translation@gmail.com
Telefon: 081-640-7412 / 081-374-8495
Line ID: 0816407412
Kenapa kami berbeza dengan yang lain? => http://www.kingtranslations.com
Kenapa semua menyukai kami? => www.facebook.com/kingtranslation
Kami adalah benar-benar profesional => Kingtranslations VDO Presentation
Kenapa kami di tempat yang pertama? =>Kingtranslations World Class Clients
Di antara kebanggaan kami di media televisyen =>www.kingtranslations.com/clip.html

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.