Category Archives: บทความน่าสนใจ

รวมเพจสอนภาษาอังกฤษดีๆ จาก ศูนย์แปลเอกสาร Kingtranslations

รวมเพจสอนภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษดีๆ ด้วยตนเอง จาก ศูนย์แปลเอกสาร King Translation ครับ เป็นเพจของคนไทยจะได้เข้าใจกันง่ายๆ ******************************************* 1. เพจ Talk to American 2. เพจครูเฟิร์น และ ครูน้ำ 3. เพจสอนภาษาอาจารย์อดัม 4. เพจ English Today. 5. เพจเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง 6. เพจ Slang-a-holic  7. MsLingling สอนภาษาอังกฤษ 8. เพจสอนภาษาอังกฤษ จาก dek-d.com 9. ครู Som … Continue reading

Posted in บทความน่าสนใจ | Tagged | Leave a comment

รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเอกสารรับรองความพิการ

บริษัทรับแปลเอกสาร คิงส์ทรานสเลชั่น ให้บริการแปลเอกสารรับรองความพิการ ให้กับผู้พิการทั่วไป เอกสารรับรองความพิการคืออะไร เอกสารรับรองความพิการ คือเอกสารที่ออกโดย โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ที่ถูกต้องต่างๆ ที่ออกให้ผู้พิการเพื่อยืนยันว่า ผู้พิการนั้นๆ มีความพิการนั้นๆจริงๆ พร้อมกับรายละเอียดต่างๆของความพิการ เอกสารรับรองความพิการควรมีรายละเอียดใดบ้าง เอกสารรับรองความพิการมีเนื้อหาหลักๆอยู่ดังต่อไปนี้ ประเภทของความพิการ รายละเอียดของการพิการนั้นๆ ระดับความผิดปกติของความพิการ ระยะเวลาที่เกิดความพิการนั้น สาเหตุของความพิการ และสุดท้าย รายละเอียดของผู้ให้การรับรอง หากเอกสารที่ท่านได้รับมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ลองสอบถามกับสถานที่ ที่ออกเอกสารให้กับท่านดูครับ ว่ามีอะไรที่เราต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ เอกสารรับรองความพิการใช้ทำอะไร ผู้พิการต้องการเอกสารเหล่านี้ เพื่อติตต่อกับหน่วยงานต่างๆ บางครั้งเพื่อรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือเพื่อยืนยันตัวตนในความพิการนั้นๆ เราจะแปลเอกสารรับรองความพิการในกรณีใดบ้าง จากประสบการณ์ที่เราแปลเอกสารรับรองความพิการมา ผู้พิการมาแปลเอกสารกับเรา ในกรณีที่มีกิจธุระต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ อาทิเช่น ไปทำงาน ย้ายถิ่นที่อยู่ … Continue reading

Posted in บทความน่าสนใจ | Tagged , , , , | Leave a comment

รับรองเอกสารที่กงสุลต้องติดอากรสแตมป์ที่หนังสือมอบอำนาจด้วยนะ

มอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล ต้องติดอากรแสตมป์แล้วนะรู้หรือยัง และอากรแสตมป์หาซื้อได้จากที่ไหน? กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพิ่มกฎใหม่ สำหรับผู้ที่ยื่นรับรองเอกสาร โดยการมอบอำนาจให้กับผู้อื่นไปยื่นให้ กงสุลให้ติด อากรแสตมป์ลงบนหนังสือมอบอำนาจ เป็นจำนวนเงิน 10 บาท นะครับ ไม่ว่าจะยื่นปกติ หรือยื่นด่วน ก็เหมือนกัน สำหรับลูกค้าที่มาให้ ทีมงานของ King Translation ยื่นให้ จะไม่มีปัญหาอะไรในจุดนี้นะครับ เพราะเราทำให้อยู่แล้ว และไม่ได้คิดค่าบริการใดๆ เพิ่มเติมจากลูกค้าครับ แต่ในกรณีที่ลูกค้าฝากผู้อื่น เช่น ญาติ หรือคนรู้จัก ที่ไม่ใช่ตัวเอง หรือแม้กระทั่งฝาก บริษัท หรือร้านที่ไม่ได้มีงานบ่อย และอาจไม่ทราบกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ ก็อาจจะเสียเวลาได้ครับ กดบัตรคิว รอนาน เอกสารไม่ครบ สุดท้าย … Continue reading

Posted in บทความน่าสนใจ | Tagged , , , | Leave a comment

หลักการแปลบทคัดย่อที่ดี‏

บทคัดย่อ ถือเป็นหน้าเป็นตาให้กับงานวิจัยแต่ละชิ้น เพราะเปรียบเสมือนหน้าบ้านที่ทำให้เห็นองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานวิจัยสมบูรณ์ เป็นบทความที่ขมวดรวมยอดข้อมูและรายละเอียดในการวิจัยทั้งหมดให้อยู่เพียงหนึ่งหรือสองหน้ากระดาษเท่านั้น บทคัดย่อแต่ละบทจะต้องประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งบอกเป้าหมายของการทำการวิจัยในครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย รูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป และผลการวิจัยโดยสังเขป นอกจากนี้ บทคัดย่อบางบทยังมีการเพิ่มความสำคัญของการวิจัยลงไปด้วย เพื่อให้ผู้ที่สนใจงานวิจัย หรือต้องการนำเอาไปต่อยอดสามารถมองเห็นภาพงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้อย่างชัดเจนมากขึ้น บทคัดย่อส่วนใหญ่จะมีความยาวเพียงหนึ่งถึงสองหน้า และปิดท้ายด้วยคำสำคัญ ตรงข้างล่างบทคัดย่อในตอนท้าย ซึ่งโดยปกติจะมีจำนวนห้าคำ การแปลบทคัดย่อที่ดีเปรียบเสมือนการตกแต่งหน้าบ้านให้สวยงาม น่าสนใจและจูงใจให้คนอ่านเข้าไปในบ้านวิจัยชิ้นนี้ การแปลบทคัดย่อที่ดีจะต้องไม่แปลคำให้เปลี่ยนไปจากความหมายเดิมของต้นฉบับ เนื่องจากอาจจะทำให้ผลการวิจัย และรายละเอียดการวิจัยอื่น ๆ ผิดแผกไปจากเดิม ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของงานวิจัยชิ้นนั้น ๆ การแปลบทคัดย่อที่ดีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะยังคงความหมายเดิมที่นักวิจัยต้องการจะสื่อไว้ทั้งหมด การแปลบทคัดย่อที่ดีจึงจำเป็นต้องเริ่มจากการอ่านต้นฉบับภาษาไทยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน หากมีจุดใดสับสน ไม่ชัดเจน หรือไม่เข้าใจ ควรสอบถามนักวิจัยให้ได้คำตอบที่ชัดเจนก่อนเริ่มการแปลบทคัดย่อ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือการเลือกใช้กาล (tense) ของกริยาที่ใช้ในแต่ละประโยคในบทคัดย่อ … Continue reading

Posted in thai translation service, บทความน่าสนใจ, รับเขียนบทความ, รับแปลเอกสาร, รับแปลเอกสารราชการ | Tagged , , , | Leave a comment

รายละเอียดบริษัท ชิ้ปปิ้ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

มีหลายครั้งที่ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการแปลเอกสาร สอบถามเราเกี่ยวกับข้อมูล รายละเอียด บริษัทชิ้ปปิ้งวันนี้เราจึงขอรวบรวมข้อมูล บริษัท เท่าที่เราจะหาได้ มาให้บริการกับทั้งลูกค้า และ ท่านอื่นๆ ที่แวะผ่านมานะครับ ทั้งนี้ คิงส์ทรานสเลชั่น ไม่มีส่วนได้เสียอะไรกับบริษัทเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับ 1. ชื่อบริษัท: th.axium-shipping เว็บไซต์: www.th.axium-shipping.com อีเมล์:  contact@axium-services.com ที่อยู่: 120/431 Pratunam Market,Somprasong Ruam, Ratchaprarop roadBangkok เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 060- 003 5368   2. ชื่อบริษัท: csandn เว็บไซต์: www.csandn.co.th อีเมล์: md@csandn.co.th ที่อยู่: ห้อง 6/15-16 ชั้น 6 ตึกบี อาคารการท่าเรือ444 ถนนท่าเรือ เขตคลองเตย … Continue reading

Posted in บทความน่าสนใจ | Tagged , | Leave a comment

รายละเอียดบริษัท จัดหาคู่ออนไลน์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

มีหลายครั้งที่ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการแปลเอกสาร สอบถามเราเกี่ยวกับข้อมูล รายละเอียด บริษัทจัดหาคู่ วันนี้เราจึงขอรวบรวมข้อมูล บริษัท เท่าที่เราจะหาได้ มาให้บริการกับทั้งลูกค้า และ ท่านอื่นๆ ที่แวะผ่านมานะครับ ทั้งนี้ คิงส์ทรานสเลชั่น ไม่มีส่วนได้เสียอะไรกับบริษัทเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับ 1. ชื่อบริษัท: iselectdating เว็บไซต์: www.iselectdating.com อีเมล์: support@meetnlunch.com ที่อยู่: Amarin Tower, ชั้น 9 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-652-1079, 084-458-4455   2. ชื่อบริษัท: tailoryourdate เว็บไซต์: www.tailoryourdate.com อีเมล์: matchmaker@tailoryourdate.com ที่อยู่: 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น G ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย … Continue reading

Posted in การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ, บทความน่าสนใจ | Tagged | Leave a comment

การยื่นขอสัญชาติสหรัฐอเมริกา

อีกหนึ่งประเทศที่จัดได้ว่ามีคนไทยไปพำนับอาศัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนี้ก็ว่าได้ นั่นคือประเทศสหรัฐอเมริกา และมีจำนวนไม่น้อยเมื่อไปอาศัยตั้งรกรากได้เป็นเกือบสิบปีหรือตามที่ระเบียบการทางประเทศสหรัฐเอมริกากำหนดก็สามารถจัดการยื่นขอสัญชาติสหรัฐอเมริการได้เช่นกัน ด้วยจุดนี้บริษัทคิงส์ทรานสเลชั่น ศูนย์การแปลเอกสารทุกภาษาบนโลกนี้ จึงอาสาเข้ามาเป็นผู้ดูแลจัดการงานเอกสาร ที่ต้องผ่านการแปลเอกสารที่ใช้ภาษาราชการได้มีความถูกต้องแม่นยำ เป็นที่ยอมรับ รับรองจากทุกสถานทูตในความถูกต้อง โดยทีมงานการแปลภาษามืออาชีพ ซึ่งคนไทยที่ต้องการยื่นขอสัญชาติสหรัฐอเมริกา สามารถเข้ามารับคำปรึกษา แนะนำในเรื่องงานแปลเอกสาร กับทางทีมงานของคิงส์ทรานสเลชั่น ได้เสมอค่ะ ซึ่งเอกสารหลักที่สำคัญในการยื่นขอสัญชาติสหรัฐอเมริกา นั่นคือ เอกสารใบรับรองความประพฤติ ที่อกโดยกรมตำรวจ ซึ่งการแปลเอกสารสำคัญชิ้นนี้ ทางคิงส์ทราสเลชั่น มีผู้เชี่ยวชาญการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาที่ใช้ในการยื่นเรื่องเอกสารงานราชการ ต้องได้รับการยอมรับ รับรองจากสถานทูต เอกสารที่แปลนั้น จึงจะนำไปใช้ยื่นขอสัญชาติประเทศสหรัฐอเมริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางบริษัท คิงส์ทราสเลชั้นของเรา ก็ได้นับการยอมรับและไว้ใจจากบริษัทชั้นนำ และลูกค้าต่างๆให้เป็นผู้ดูแลการแปลเอกสารที่สำคัญเสมอ คุณลูกค้าจีงวางใจในความเป็นมืออาชีพของคิงส์ทรานสเลชั่นได้ค่ะ นอกจากนี้การยื่นขอสัญชาติสหรัฐอเมริกา สำหรับบางท่าน อาจจะมีเอกสารแวดล้อมอื่นๆอีกมากมายที่จำเป็นนอกเหนือจากเอกสารที่กำหนดไว้ และอาจจะมีความกังวลในเรื่องระยะเวลาการแปลและการยื่นเรื่องของเอกสารอาจจะมีเวลาที่จำกัด แนะนำให้มาพูดคุยกับทางคิงส์ทรานสเลชั่น ศูนย์การแปลเอกสารชั้นนำ เราสามารถเป็นที่ปรึกษาในการจัดการบริหารเวลากับการแปลเอกสารงานเร่งด่วนของคุณให้ตรงตามเวลาที่คุณกำหนดไว้ได้ เพราะเราเข้าใจเสมอว่า … Continue reading

Posted in บทความน่าสนใจ, รับแปลเอกสาร, รับแปลเอกสารราชการ | Tagged , | Leave a comment

ใบอนุญาติประกอบการสถานพยาบาล

เดี๋ยวนี้การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศถือว่าเป็นการให้รางวัลกับชีวิตทางหนึ่งนะครับ เลยอดที่จะนึกถึงอาชีพคุณหมอไม่ได้ว่าจะมีเวลาพักผ่อนจากการทำงานบ้างหรือเปล่า และหากผู้ที่มีกิจการด้านการแพทย์ต้องการเดินทางท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกรรมที่ต้องการแปลเอกสารใบอนุญาติประกอบการสถานพยาบาล หรือเอกสารที่มีความพิเศษเฉพาะตัวต่างๆขอให้นึกถึงเรา บริษัทรับแปลเอกสาร คิงส์ทรานสเลชั่น นะครับ   ศูนย์การแปลเอกสาร คิงส์ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนบุคคล ใบเกิด ในรับรองโสด จนถึงการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ใช้ใบอนุญาติต่างๆ อาทิ ใบอนุญาติประกอบการสถานพยาบาล ทางเราก็รับแปลเอกสารเหล่านี้นะครับ ซึ่งหลายท่านที่ประกอบกิจการเฉพาะทาง งานเฉพาะด้าน เมื่อต้องเดินทางออกไปยังนอกประเทศ การแปลเอกสารที่จำเป็นเพื่อเป็นการแสดงถึงกิจการงานที่ทำก็นับว่ามีความสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะเอกสารเหล่านี้ต้องการการแปลทีใช้ศัพย์เทคนิกแปลเฉพาะด้าน การแปลเฉพาะทางที่คุณจะให้กูเกิ้ลช่วยแปลไม่สามารถทำได้ อย่างเช่นเอกสาร ใบอนุญาติประกอบการสถานพยาบาล ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเอกสารสำคัญที่ควรได้รับการแปลเอกสารอย่างมืออาชีพ ซึ่งคุณจะสามารถเก็บไว้ใช้งานได้นะครับ ยื่งหากสถานพยาบาลอยู่ในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมารับบริการ การแปลเอสาร ใบอนุญาติประกอบการสถานพยาบาลจะช่วยให้สถานที่นั้นๆเป็นที่วางใจแก่ผู้เข้ารับการดูแลมากยิ่งขึ้นนะครับ และหากคุณกำลังมองหาศูนย์การแปลภาษาที่ได้รับการรับรองและไว้วางใจจากลูกค้าทั่วทุกอาชีพ ขอให้นึกถึงเรา บริษัท คิงส์ทรานสเลชั่น ได้เป็นผู้ดูแลเป็นผู้แปลเอกสารให้กับทุกเอกสารของคุณ เพราะไม่ใช่เพียงแต่ภาษาอังกฤษเพียงเท่านั้น คิงส์ทรานสชั่น มรความสามารในการรับแปลเอกสารในทุกภาษาที่มีอยู่บนโลกที่คุณต้องการและจำเป็นต้องใช้เราสามารถจัดการดูแลให้คุณในทึกความต้องการของงานแปล … Continue reading

Posted in บทความน่าสนใจ, รับแปลเอกสาร, รับแปลเอกสารราชการ | Tagged , , | Leave a comment

แปลเอกสารขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

การศึกษาเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมและสนับสนุนสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการศึกษาต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทคิงส์ทรานสเลชั่น ศูนย์การแปลเอกสารในทุกภาษาทั่โลก ยินดีให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร ดำเนินการเป็นธุระ ดูแลเอกสารทั้งหมด ที่จะใช้ในการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจการศึกษาต่อ ได้นำเอกสารที่แปลจาก คิงส์ทราสเลชั่น ไปขอทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น     เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่าศึกษาทั้งเรื่องระเบียบวินัย และศิลปะวัฒนธรรม จึงมีนักเรียนมัธยมปลายจำนวนไม่น้อยกว่าพันเข้ารับการสมัครเพื่อขอทุนไปเรียนประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการเตรียมเอกสารต่างๆที่จำเป็นต่อการแปลเอกสารขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จะต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดี ด้วยเพราะอัตราการแข่งขันที่สูงมากเพราะรับเพียงราวยี่สิบทุนในแต่ละปี ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทคิงส์ทรานสเลชั่น ศูนย์การแปลเอกสาร จึงเห็นความสำคัญในการรับเป็นที่ปรึกษาดูแลการแปลเอกสารที่สำคัญต่างๆของน้องๆ ให้มีความเป็นมืออาชีพในการแปลเอกสารขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ด้วยประเทศญี่ปุ่น มีความเป็นชาตินิยมประเทศหนึ่งในโลก ที่คงการใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาราชการ ดังนั้น การแปลเอกสารขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการแปลเอกสารทุกประเภทที่นำไปประกอบการสมัครขอทุน ให้เป็นภาษาญี่ปุ่นในทุกเอกสาร เพราะนอกจากจะแสดงถึงความเคารพในประเทศญี่ปุ่นที่ต้องเข้าไปศึกษาต่อแล้ว ยังช่วยให้ผู้สมัครดูมีความน่าสนใจในการเข้าคัดเลือกอีกด้วย ซึ่งน้องๆหลายคนที่สนใจการแปลเอกสารขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่น อาจจะยังมีคำถามมากมายถึงการเตรียมเอกสารเพื่อสู่กระบวนการแปลเอกสารต่างๆ ก็สามารถเบาใจได้ เมื่อเดินเข้ามาคุยกับเรา … Continue reading

Posted in บทความน่าสนใจ, รับแปลเอกสาร, รับแปลเอกสารราชการ | Tagged , | Leave a comment

5 เทคนิค อ่านใจหนุ่มต่างชาติจากอีเมล์

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราได้ให้บริการแปลอีเมล์ที่ลูกค้าชาวไทยของเรา ติดต่อกับ ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นลูกค้าที่เป็นสตรีชาวไทย ที่เข้าไปใช้เว็บไซต์หาคู่ที่ เน้นติดต่อสื่อสารกับหนุ่ม (และไม่หนุ่ม) ต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการมากมาย ทำให้เราได้เห็น และได้รับรู้ อะไรหลายอย่าง มีลูกค้าหลายท่าน พูดคุยกัน ปรึกษากัน จนเป็นเพื่อนกันก็มี ในปัจจุบัน ยอมรับเลยว่า ช่องทางนี้ เป็นช่องทางที่ เวิร์ค มาก ในการที่จะหาคู่รักเป็นชาวต่างชาติได้ มีเยอะมากจริงๆครับ ที่ตกลงปลงใจกันอยู่ด้วยกันดี มาใช้บริการกับเรา ตั้งแต่ แปลอีเมล์ติดต่อกับชาวต่างชาติ จนถึงทำเรื่องจดทะเบียนสมรส ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย รับรองกงสุล จนถึงทำวีซ่าคู่หมั้น ไปอยู่ต่างประเทศ พอมีลูกก็มาทำเรื่องสัญชาติอะไรกับเราอีกได้หลายคู่ แต่ก็ต้องยอมรับว่า มีเหมือนกัน ที่ไม่สมหวัง เพราะเราไม่อาจรู้ได้ 100% ว่าคนที่มานั้นมีจุดมุ่งหมายอะไร … Continue reading

Posted in การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ, บทความน่าสนใจ | Tagged , , | Leave a comment