ต้องการให้บุตร (ผู้เยาว์) ไปต่างประเทศต้องมีเอกสารอะไรบ้าง

การให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศแปลเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบในการนำไปขอวีซ๋าด้วย

แปลเอกสาร

พ่อแม่สมัยใหม่ เห็นความสำคัญของการให้บุตรเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือแค่เดินทางไปท่องเที่ยว ไปกรุ๊ปทัวร์กับโรงเรียน ข่วงปิดภาคเรียน นัยว่าเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ เปิดโลกกว้าง และเป็นการฝึกภาษาไปในตัว แต่ในขณะเดียวกัน พ่อแม่สมัยใหม่ก็ยุ่งมากขึ้น และไม่มีเวลาที่จะพาลูกไปเองนานๆขนาดนั้น พ่อแม่จึงส่งลูกไปกับทัวร์ กับโรงเรียน หรือกับญาติ โดยพ่อแม่เป็นฝ่ายที่จะต้องเตรียมเอกสารให้บุตร เพื่อขอวีซ่า เดินทางไปต่างประเทศ เอง และก็มักจะมีคำถามมาถามทีมงาน ของ king translation บ่อยมากว่า ไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไร อย่างไรบ้าง

เอกสารที่พ่อแม่จะต้องเตรียมเพิ่มขึ้นมา สำหรับการให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ก็คือ เอกสารยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ โดยเอกสารนี้พ่อ แม่ (อาจเป็นคนหนึ่งคนใด หรือทั้งคู่) จะต้องไปขอที่อำเภอ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ โดยเนื้อหาจะเป็นการแสดงความยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ และหากบุตรทำความเสียหายใดๆ พ่อแม่จะยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย กับผู้เสียหาย หรือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยในภายหลัง หากมีการดูแลให้ก่อน

แปลเอกสาร ทุกประเภท ทุกภาษา

โดยหลักๆแล้ว มีเพียงแค่ หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว แต่ในกรณีอื่นๆ เช่น บุตร มีการเปลี่ยน นามสกุล ไป ไม่เหมือนพ่อ แม่ หรือมีการเปลี่ยนชื่อ จากทะเบียนบ้าน ก็ต้องมีการแปลใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกุลด้วย

จะมีบางกรณีที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อย ก็คือ พ่อ แม่ เป็น พ่อ แม่ บุญธรรม ของบุตรนั้น ที่ชื่อ ไม่ตรงกับสูติบัตร กรณีนี้จะต้องมี หนังสือแสดงการรับเป็นบุตรบุญธรรมด้วย ซึ่ง พ่อ แม่ บุญธรรม ที่ลงนามในหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศนั้น สามารถขอได้จากทางอำเภอ เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ขั้นตอนต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงแล้วแต่นโยบายราชการตามความเหมาะสมนะครับ อย่างไร ลองติดต่อ ทีมงาน ของ king translation เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ

This entry was posted in รับแปลเอกสารราชการ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.