แปลเอกสารแบริ่ง Bearing

สำหรับลูกค้าที่มองหาบริษัทรับแปลเอกสารย่านแบริ่ง ศูนย์แปลเอกสารแบริ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของลูกค้าที่พักอาศัย หรือทำงานอยู่ในย่านแบริ่ง สำหรับการเดินทางไปยังศูนย์แปลเอกสารแบริ่ง ท่านสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีแบริ่งได้เลย บริเวรย่านแบริ่งมีศูนย์แปลเอกสารอยู่หลายบริษัท และอัตราค่าบริการอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกัน บริษัทส่วนใหญ่จะให้บริการ รับแปลภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษารัสเซีย หรือ ภาษาฝรั่งเศส นอกจากบริการด้านแปลเอกสารแล้วนั้น บริษัทแปลเอกสารแบริ่ง ยังมีบริการรับรองเอกสารทางราชการ ฟรีแลนซ์ล่ามภาษาต่างๆ จัดทำเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า พร้อมบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าธุรกิจ รับพิมพ์งานด่วน ถอดเทปรายงานการประชุม หรือแปล Subtitle ละครต่างๆ ทุกภาษา

บริษัทรับแปลเอกสารแบริ่ง การันตีคุณภาพในการบริการ จัดส่งงานตรงตามเวลที่กำหนด นอกเหนือจากการบริการต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น ทางบริษัทแปลเอกสารแบริ่ง สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ สำนวนการใช้งานภาษาอังกฤษ และสามารถให้คำปรึกษาสำหรับแกรมม่าภาษาอังกฤษได้อีกด้วย ดังนั้นหากทางลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ด้านภาษาอังกฤษ สามารถโทรมาปรึกษา หรือ เข้าเยี่ยมชม พร้อมส่งอีเมล์หาทางบริษัทแปลเอกสารแบริ่ง เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ทางบริษัทแปลเอกสารแบริ่ง รับประกันคุณภาพในการแปลว่าถูกต้องตามหลักแกรมม่าจากเจ้าหน้าที่แปลเอกสารที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่ใช้ Google translate ในการแปลเอกสารทุกชนิด ดังนั้นทางลูกค้าสามารถวางใจในคุณภาพของผลงานที่ออกจากบริษัทรับแปลเอกสารแบริ่งได้ หากทางลูกค้าไม่พอใจสำหรับการแปลเอกสาร สามารถนำกลับมาให้ทางบริษัทแปลเอกสารแบริ่ง แก้ไขได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บริการฉับไว กับผลงานคุณภาพ จากทางบริษัทแปลเอกสารแบริ่ง สามารถทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกับทางบริษัทอีกครั้ง และนี่คือหัวใจสำคัญของทางบริษัทแปลเอกสารแบริ่ง ทางบริษัทคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญและต้องการให้ลูกค้าที่เลือกใช้บริการของทางบริษัทเกิดความประทับใจ และสามารถแนะนำลูกค้าท่านอื่นๆ มาใช้บริการของเราได้อย่างมั่นใจว่าจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวัง

 

รับแปล,รับแปลเอกสาร naati

บทความที่ 2

หากท่านกำลังมองหาศูนย์แปลเอกสารที่มีคุณภาพในย่านแบริ่ง ทางเราขอแนะนำ ศูนย์รับแปลเอกสารแบริ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่ทำงาน เรียน หรือพักอาศัยอยู่ในย่านนี้ ทางบริษัทมีบริการแปลเอกสาร ได้เกือบทุกภาษา โดยเจ้าหน้าที่แปลเอกสารที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ทางศูนย์รับแปลเอกสารแบริ่ง ยังมีบริการด้านอื่นๆ อีก อาทิเช่น รับรองเอกสารทางราชการ ฟรีแลนซ์ล่ามภาษาต่างๆ จัดทำเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า พร้อมบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าธุรกิจ รับพิมพ์งานด่วน ถอดเทปรายงานการประชุม บทคัดย่อ บทความวาสาร? เอกสารสัญญาต่างๆ

ทางศูนย์แปลเอกสารแบริ่ง สามารถ รับ และจัดส่งเอกสารให้ท่านได้อย่างรวดเร็วตรงเวลา หรือทางลูกค้าสามารถจัดส่งเอกสารได้ทางอีเมล์ แฟกซ์ หรือไลน์ ได้ตลอดเวลาเพื่อความสะดวกสบาย และฉับไว? ทางศูนย์รับแปลเอกสารแบริ่งรับประกันคุณภาพของผลงาน และการจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลาที่ทางลูกค้ากำหนด สำหรับอัตราค่าบริการนั้น อยู่ในราคามาตราฐานทั่วไป โดยจะประเมินราคาจกาความยากง่ายของหัวข้อที่แปล ภาษาที่ต้องการแปล และจำนวนที่ทางลูกค้าต้องการแปล นอกเหนือจากการบริการต่างๆ ข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น ทางศูนย์แปลเอกสารแบริ่ง ยังมีบริการพิมพ์งานด่วนอีกด้วย ซึ่งทางลูกค้าสามารถตกลงราคาและระยะเวลาในการจัดส่งงานกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลย โดยทางศูนย์แปลเอกสารแบริ่ง จะจัดส่งให้ตรงตามเวลาที่ตกลงกันไว้ และทางศูนย์แปลเอกสารแบริ่งสามารถประทับตรารับรองเอกสารให้กับทางลูกค้าได้อีกด้วย ในกรณีที่ทางลูกค้าต้องการแปลเอกสารพร้อมตราแสตมป์ เพื่อไปประกอบการยื่นวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เอกสารที่จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปประกอบการยื่นวีซ่านั้นจะมี ใบทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนบ้าน ในสำคัญหย่า ใบสูติบัตร หนังสือจดทะเบียนการค้าต่างๆ? ซึ่งทางลูกค้าสามารถมั่นใจในบริการของศูนย์แปลเอกสารแบริ่งว่าเอกสารทุกฉบับจะได้รับการแปลอย่างถูกต้องตามรายละเอียดที่แจ้งมา พร้อมทั้งจัดส่งงานเอกสารต่างๆ ตามเวลาที่ท่านกำหนด หากมีการผิดพลาดในการแปลเอกสาร ทางศูนย์แปลเอกสารแบริ่งยินดีแก้ไขให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Posted in thai translation service, รับแปลเอกสาร | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

การขออนุญาตทำงานในประเทศไทยของชาวจีน

เมื่อประเทศจีนเปิดประเทศเมื่อหลายปีก่อน ทำให้ประชากรชาวจีนหลายร้อยหลายคนเริ่มออกเดินทางออกสู่ประเทศต่างๆ ในโลก ไม่ว่าเพื่อการท่องเที่ยวก็ดี เพื่อการทำงาน หรือเพื่อการศึกษายังต่างประเทศ ทำให้ปริมาณของชาวจีนที่ต้องเดินทางไปมาระหว่างประเทศมากขึ้นอย่างชัดเจน

ซึ่งสาเหตุนี้ก็ก่อให้เกิดกลไลของการจับจ่ายใช้สอย การเงินสะพัดมากขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย ญี่ปุ่น ยุโรป ฯลฯ ก็ดี ต่างจะเห็นได้ว่ามีประชาชนชาวจีนเดินทางไปเยือนมากมาย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนจึงกระโจนสู่อันตับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก การทีชาวจีนเดินทางไปทั่วโลกนั้น ไม่เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเดียว แต่ยังมีชาวจีนส่วนหนึ่ง มีการเดินทางเพื่อไปทำงานยังต่างประเทศ หรือเปิดสาขาในต่างประเทศ เราจะเห็นได้ว่า ในไทยเองก็มีบริษัทสัญชาติจีนเดินทางเข้ามาลงทุนและเปิดบริษัทสาขาต่างๆ มากมาย การขออนุญาตทำงานในประเทศไทยของชาวจีนจึงมีมากขึ้นตามลำดับด้วยเช่นกัน การขออนุญาตทำงานในประเทศไทยของชาวจีนก็มีขั้นตอนเหมือนกับการขออนุญาตทำงานในประเทศไทยของชนชาติอื่นๆ ซึ่งต้องมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นสถานทูต หรือว่าศูนย์ราชการ เพื่อทำเอกสารให้ถูกต้อง

เนื่องด้วยชาวจีนเดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้นบริษัทต่างๆ ที่ต้องติดต่อกับชาวจีนและค้าขายกับชาวจีน จึ่งเริ่มมองหาบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาจีนได้ ซึ่งก็มีคนไทยบางส่วนที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการอยู่ดี ดังนั้นบริษัทเหล่านี้จึงเริ่มมองหาคนจีนที่ต้องการมาทำงานในประเทศไทย จึงมีขั้นตอนการขออนุญาตทำงานในประเทศไทยของชาวจีนมากขึ้นเรื่อยๆ เราจะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลา 5 ปีนี้ ความต้องการบุคลากรที่สามารถพูดภาษาจีนได้เริ่มมีให้เห็นมากขึ้น หลายบริษัทก็ลงทุนด้วยการส่งพนักงานไปเรียนภาษาจีน ซึ่งก็ใช้เวลาในการเรียน แต่หลายบริษัทก็เลือกที่จะจ้างพนักงานชาวจีนมาประจำที่บริษัท ซึ่งทำให้การทำงานรวดเร็วและได้ผลมากกว่า

รับแปล,รับแปลเอกสาร naati

Posted in รับแปลเอกสาร | Tagged , , | Leave a comment

การแปลเอกสาร นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

นิคมอุตสาหกรรมมีมากมายหลากหลายที่ในประเทศไทย เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะแก่การให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาเปิดโรงงานการผลิตหรือเปิดอุตสาหกรรม เนื่องด้วยเพราะค่าแรงที่ถูกและเป็นแรงงานที่มีมาตรฐาน เมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศแล้ว ไทยจึงเป็นที่นิยมในการมาเปิดนิคมอุตสาหกรรมมากอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียนี้

ศูนย์แปล??าษานิคมอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงในประเทศก็ อาทิ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ฯลฯ ซึ่งแต่ละนิคมอุตสาหกรรมก็มีหลายร้อยบริษัทที่อาศัยอยู่เลยทีเดียว เมื่อมีนิคมอุตสาหกรรมหลากหลายแห่ง ก็ย่อมต้องมีการทำงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนำชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทย หรือการส่งคนงานไทยไปดูงาน หรือศึกษาการผลิตยังต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศต้นแบบหรือบริษัทแม่ของบริษัทนั้นๆ ดังนั้นการแปลเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางหรือขอวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ หรือ การแปลเอกสารเพื่อขอ work permit จึงมีให้เห็นอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสำคัญในการทำงาน หลักฐานยืนยันตัวตน ซึ่งล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องใช้เอกสารที่ได้รับการแปลอย่างถูกต้องทั้งสิ้น การแปลเอกสารให้กับนิคมอุตสาหกรรมก็ดี ไม่ใช่การแปลเอกสารทั่วไปเพียงอย่างเดียว แต่ว่าหากรวมถึงการแปลเอกสารของนิคมอุตสาหกรรมเอง อาทิ งบประมาณ รายงานการประชุม รายงานงบดุล ต่างๆ ซึ่งบางครั้งหากมีหัวหน้างานหรือเจ้านายที่เป็นชาวต่างชาติ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการแปลเอกสารเข้ามาช่วยด้วยทั้งนั้น การแปลเอกสารนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งก็ถือเป็นย่านที่มีคนงานหลากหลายสัญชาติอาศัยอยู่เช่นกัน ไม่เฉพาะคนงานตำแหน่งทั่วๆ ไป แม้กระทั่งผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติก็ดี ล้วนแล้วต้องผ่านขั้นตอนของการส่งเอกสารเพื่อท่ำการขอนุญาตเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องทั้งหมดเช่นกัน การแปลเอกสารเหล่านี้หากไม่ใช่บริษัทรับจ้างแปลเอกสารที่มีประสบการณ์แล้ว พนักงานธรรมดาทั่วๆ ไปอาจจะไม่ถนัดในการทำเอกสารเหล่านี้ จริงๆ แล้วตัวเอกสารไม ได้ยุ่งยากมากมายนัก แต่หลักการแปลเอกสารนั้นย่อมมี ซึ่งให้ใช้ผู้ที่ชำนาญและทำงานด้านแปลเอกสารเป็นประจำช่วยทำให้งานราบรื่นจะดีที่สุด ซึ่งก็สามารถเลือกได้หลากหลายบริษัทเลยทีเดียว

Posted in รับแปลเอกสาร | Tagged , | Leave a comment

บริการแปลจดหมายแนะนำตัวภาษาอังกฤษ

จดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ เป็นจดหมายที่จำเป็นเมื่อเราต้องการทำกิจกรรมหรือธุรกรรมกับองค์กรนานาชาติหรือว่า ต้องมีการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขอวีซ่าเพื่อไปเรียนต่อด้านภาษา ยังต่างประเทศ ก็ล้วนต้องใช้จดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

หลายต่อหลายคนเพิ่งจะมีโอกาสเดินทางไปยังต่างประเทศเป็นครั้งแรกๆ ดังนั้นจะไม่สามารถเรียบเรียงจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ได้ อาจจะทำได้แต่ก็จะมีผลต่อการขอวีซ่าเพื่อไปเรียนต่อ ซึ่งควรใช้บริการแปลจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้การเขียนจดหมายแนะนำตัวนั้นสละสลวยและครบถ้วนตามหลักที่ควรจะเป็น

การเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อก็ดี เพื่อท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ดี (work and travel program) หรือจะไปทำงานต่อยังต่างประเทศก็ดี ต่างก็ต้องใช้บริการแปลจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากจะได้ไม่พบความยุ่งยากเมื่อต้องยื่นวีซ่าขออนุญาตยืนยันเพื่อเดินทาง จดหมายแนะนำตัวส่วนมากควรเป็นจดหมายที่มีใจความครบถ้วน คือ แนะนำตัวเองคร่าวๆ ว่าเป็นใคร ทำอะไรอยู่ และต้องการเดินทางไปยังประเทศอะไร เพื่ออะไร แล้ววางแผนอย่างไรในการใช้ชีวิตที่นั่น ใครจะเป็นคนช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่าย (อันนี้ก็สำคัญ) และสุดท้ายก็มักจะลงท้ายด้วยการสัญญาว่าจะประพฤติตน ไม่ทำผิดกฎและข้อบังคับของประเทศนั้นๆ อีกทั้งให้เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ หากทางการต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติวีซ่าเดินทาง แต่ส่วนมาก คนไทยเรามักจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร การเรียงความ การเรียงลำดับความสำคัญของประโยค ซึ่งทำให้การเขียนจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษนั้น มีความยืดยาว และไม่กระชับ หลักที่ถูกที่ควร การแนะนำตัวความมีแต่ประเด็นที่สำคัญเพื่อใช้ในการพิจารณาการอนุมัติวีซ่ามากกว่าจำนวนตัวอักษรที่เรามักจะคิดว่า ยิ่งเขียนเยอะๆ ยิ่งดี ซึ่งหากเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องอ่านจดหมายแนะนำตัวเหล่านี้ทุกๆ วัน และก็ซ้ำๆ เดิม ทุกๆ ฉบับ ก็อาจจะมึนงงได้ ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือ ให้ใจความครบถ้วน หลักไวยากรณ์ถูกต้อง และมีความกระชับ แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว

Posted in รับแปลเอกสาร | Tagged , | Leave a comment

แปลวุฒิการศึกษา

ประเทศชาติต่างๆ ล้วนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาไม่ใช่เพียงเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ของมนุษย์เรา ตั้งแต่เยาว์วัย แต่ยังคงเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราก้าวหน้าและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนจากการศึกษา ดังนั้น ทุกชนชาติและทุกเชื้อชาติ ต่างให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก อีกทั้งการคมนาคม และการสื่อสารในโลกของยุคดิจิตอลนั้น เรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารและการเดินทางที่ไร้พรมแดน ดังนั้นเมื่อมาผนวกกับเรื่องการศึกษา จึงทำให้มีคนเป็นจำนวนมากต้องการเดินทางหรือย้ายไปศึกษายังต่างประเทศ

ประเทศไทยก็นับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษา ดังนั้นจึงมีนักเรียนจากต่างชาติเข้ามาเรียนในโรงเรียนมัธยมปลาย และมหาวิทยาลัยต่างๆ มากมายในประเทศไทย ในทางกลับกัน ก็มีนักศึกษาหรือนักเรียนไทยเป็นจำนวนมาก ที่นิยมเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อังกฤษ และประเทศอื่นๆ ในยุโรป จะเห็นได้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้ เมื่อต้องเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องมีการใช้วุฒิการศึกษาที่เป็นภาษาของประเทศนั้นๆ หรืออย่างน้อยก็เป็นภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงต้องมีการแปลวุฒิการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การแปลวุฒิการศึกษานั้นเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากเลย หากท่านจะใช้บริการบริษัทรับแปลภาษา ซึ่งจะมีความชำนาญและมีรูปแบบในการแปลที่ถูกต้องมากกว่า การแปลวุฒิการศึกษาเริ่มมีการแปลกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เนื่องด้วยมีคนเริ่มจะมีความคิดที่จะไปเรียนต่อยังต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ การแปลวุฒิการศึกษานั้นต้องอาศัยความละเอียดเนื่องด้วยวุฒิการศึกษาประเภทที่แสดงรายชื่อรายวิชา และผลการเรียนนั้น ค่อนข้างมีหลากหลายตัวอักษรและหลายวิชามาก ดังนั้นผู้แปลต้องทำความเข้าใจถึงรายวิชาและต้องระมัดระวังไม่ให้การแปลมีความผิดพลาดได้ การแปลวุฒิการศึกษา ไม่ใช่แค่เป็นการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แต่หากรวมถึงภาษาอื่นๆ ด้วย เพราะในปัจจุบันภาษาที่ 3 มีอิทธิพลต่อการศึกษาของนักเรียนไทยเป็นอย่างมาก เช่น เราจะเห็นหลายโรงเรียน มีการบรรจุวิชาภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ให้เด็กเรียนตั้งแต่ชั้นประถมเลยทีเดียว

Posted in รับแปลเอกสาร | Tagged , | Leave a comment

แปลสัญญาต้องแปลโดยนักแปลด้านกฎหมายโดยเฉพาะเท่านั้น

หากคุณเคยได้ยินเพลงของพี่เบิร์ด ?สัญญาต้องเป็นสัญญา? ต้องขอบอกว่า บทความนี้เกี่ยวข้องกับเพลงนี้เลย เพราะที่จะกล่าวถึงนี้เป็นเรื่องของการแปลสัญญาซึ่งต้องแปลโดยนักแปลด้านกฎหมายโดยเฉพาะเท่านั้น ซึ่งหากบุคคลธรรมดาหรือนักแปลเอกสารธรรมดาทำการแปลอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ คำบางคำหากบิดเบือนหรือใช้คำผิด ทำให้ตีความหนังสือสัญญาผิดได้ด้วยเช่นกัน กลายเป็นเรื่องของผลประโยชน์ การเสียหรือการได้ประโยชน์ ?ดังนั้นต้องบอกย้ำว่า แปลสัญญาต้องแปลโดยนักแปลด้านกฎหมายโดยเฉพาะเท่านั้น

หนังสือสัญญา เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ดังนั้นจำเป็นมาก ห้ามแปลโดยผู้แปลที่ไม่ถนัด ไม่ชำนาญ ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทแปลเอกสาร มักจะต้องมีผู้แปลเอกสารที่ชำนาญการด้านต่างๆ ครบถ้วน เพราะความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ความชำนาญของนักแปลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทรับแปลเอกสารต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ นี่ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นการพิจารณาว่า บริษัทรับแปลเอกสารนั้นมึความใส่ใจและมีความเป็นมืออาชีพมั๊ย เพราะการทำงานทุกชิ้น โดยเฉพาะงานที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก หนังสือสัญญาโดยทั่วไป จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ชัดเจน และคำพูดหลายๆ คำพูดก็จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วย ดังนั้นการแปลเอกสารที่เป็นหนังสือสัญญาควรต้องแปลโดยนักแปลที่มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายหรือเป็นนักแปลด้านกฎหมายโดยตรงเลย ทุกประโยค ทุกวรรคในหนังสือสัญญา อาจจะเป็นความเสียหายแก่ลูกค้าได้ หากมีการตีความผิดหรือการใช้คำผิด ก็จะทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็แล้วแต่ ซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับอาชีพของการเป็นนักแปลเอกสาร ดังนั้นการแปลสัญญาต้องแปลโดยนักแปลด้านกฎหมายโดยเฉพาะเท่านั้นจึงเป็นสิ่งที่บริษัทรับแปลเอกสารต้องนำมาใส่ใจเสมอๆ ไม่ควรมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการตีความและใช้คำผิดๆ หรือหากไม่แน่ใจหรือไม่สามารถแปลได้ก็ไม่ควรจะรับงานแปลประเภทนี้ เพราะความเสียหายที่ลูกค้าได้รับอาจจะมากจนบริษัทรับแปลเอกสารรับผิดชอบไม่ไหวก็ได้

แปลเอกสาร ทุกประเ??ท ทุก??าษา

Posted in รับแปลเอกสาร | Tagged , | Leave a comment

การแปลเอกสารเพื่อโอนสัญชาติ

การแปลเอกสารเพื่อโอนสัญชาตินั้น เป็นเอกสารด้านราชการที่เป็นพื้นฐานเหมือนการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับหน่วยงานราชการ การโอนสัญชาติ ซึ่งมักจะเกี่ยวเนื่องมาจากการแต่งงานข้ามสัญชาติกัน อาทิ หากหญิงต่างชาติมีการแต่งงานกับสามีคนไทย ก็ต้องมีการโอนสัญชาติมาเป็นคนไทย โดยต้องมีการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วก็ต้องมีเงื่อนไขที่ต้องสอดคล้องด้วยเช่น ต้องมีการจดทะเบียนสมรสแล้ว ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ในไทย) ต้องมีการเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้อง ไม่ได้หนีเข้ามา และสามีที่เป็นคนไทยต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท หรือข้าราชการมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นบาท ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แยกย่อยมากกว่านี้อีกมากมาย เช่น การจดทะเบียนสมรส ระหว่างชาวต่างชาติกับชาวไทย ต้องมีเอกสารแยกย่อยที่ต้องแปลมากมาย เพื่อให้การจดทะเบียนสมรสนี้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ดังนั้นบริษัทรับแปลเอกสารจึงมีบทบาทเป็นอย่างมากที่เข้ามาช่วยแปลเอกสารจากราชการต่างๆ ไม่ว่าจะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่นๆ หรือแปลจากภาษาอื่นๆ มาเป็นภาษาไทยก็ตาม การโอนสัญชาตินั้น

โดยส่วนมากมักจะเป็นสาวไทยที่ขอสละสัญชาติไทยแล้วโอนไปเป็นสัญชาติตามสามีที่เป็นชาวต่างชาติ เนื่องด้วยมีสาวไทยจำนวนมากที่ได้แต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วมีความจำเป็นต้องเดินทางไปอยู่ต่างประเทศกับสามี ดังนั้นจึงมีสาวไทยจำนวนมากที่ต้องตระเตรียมเอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นของโอนสัญชาติ การโอนมาเป็นสัญชาติไทยอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่มากเมื่อเทียบกับการสละสัญชาติ แล้วโอนไปเป็นสัญชาติอื่น เพราะหากต้องย้ายไปอยู่กับสามียังต่างประเทศ ก็ต้องเปลี่ยนสัญชาติเพื่อความสะดวกด้านเอกสารและให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศนั้นๆ ด้วย การแปลเอกสารเพื่อโอนสัญชาตินั้น มีการรับทำกันอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยปริมาณความต้องการความช่วยเหลือมีมากขึ้นเรื่อยๆ จำทำให้บริษัทรับแปลเอกสารเองก็สามารถมีลูกค้าด้านนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องยอมรับว่าเอกสารที่จะต้องใช้นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศด้วยเช่นกัน อีกทั้งความยุ่งยากของเอกสารบางประเภท ซึ่งทำให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกกว่าการแปลเอกสารเอง

Posted in รับแปลเอกสารราชการ | Tagged , | Leave a comment

แปลเอกสารเพื่อนำชื่อบุตรต่างชาติเข้าทะเบียนบ้าน

ศูนย์แปล??าษา

ทุกวันนี้ ด้วยความรักของระหว่างเชื้อชาติมีให้เห็นโดยทั่วไป โดยเฉพาะสาวไทยที่สวยโดยใจหนุ่มต่างชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโซนอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี จีน หรืออีกหลายๆ ประเทศที่มักจะชื่นชอบความงามของสาวไทย ดังนั้นความรักระหว่างเชื้อชาติจึงเป็นเรื่องปกติของยุคสมัยปัจจุบัน ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ด้วยการติดต่อสื่อสารกันที่ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ก็ทำให้คนที่อยู่ห่างกันคนละมุมโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ สามารถสานสัมพันธ์กันได้ สามารถบ่มเพาะความรักของทั้งคู่ได้โดยไม่มีอุปสรรค เมื่อความรักสุกงอมได้ที่ การวางแผนอนาคตและการมีความคิดที่จะสร้างครอบครัวก็จะเริ่มเกิดขึ้น เมื่อมีการแต่งงานร่วมสร้างชีวิตครอบครัว หลายครอบครัวก็จะเริ่มมีสมาชิกตัวน้อยเพิ่มขึ้นมาก็คือลูกน้อยนั่นเอง

การแต่งงานระหว่างเชื้อชาติจำเป็นต้องมีเอกสารทางราชการรองรับ ดังนั้นการที่จะนำชื่อบุตรต่างชาติเข้าทะเบียนบ้านก็จำเป็นต้องทำเอกสารให้ทางราชการรองรับด้วยเช่นกัน จึงจำเป็นต้องมีการแปลเอกสารเพื่อนำชื่อบุตรต่างชาติเข้าทะเบียนบ้าน ความยุ่งยากซับซ้อนอาจจะไม่ได้มีมากมายนัก แต่ปัญหาส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการไม่รู้รูปแบบ แบบแผนและขั้นตอนมากกว่า ซึ่งต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานราชการในประเทศไทยนั้น ไม่สะดวกเอาซะเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเอกสารที่เตรียมมามีความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนแล้วต้องไปใหม่อีกครั้งนึง จะทำให้เกิดความหงุดหงิดได้เลยทีเดียว บางครั้งรถติด บางครั้งคิวในการยื่นเอกสารยาวนาน จึงทำให้มีความลำบากในการต้องไปซ้ำอีกครั้ง สิ่งที่เหมือนไม่ยุ่งยากแต่ยุ่งยากเหล่านี้จะหมดไปได้โดยง่ายดายเพียงท่านเลือกใช้บริษัทรับแปลเอกสารที่เชื่อถือได้ และเป็นผู้ชำนาญด้านเอกสารราชการเหล่านี้ ด้วยบริษัทรับแปลเอกสารจะมีรูปแบบที่ถูกต้องและมีคำแนะนำที่สามารถทำให้ท่านอุ่นใจว่า สามารถดำเนินการแปลเอกสารเพื่อนำชื่อบุตรต่างชาติเข้าทะเบียนบ้านให้เสร็จสิ้นภายในการดำเนินการเพียงครั้งเดียว บริษัทรับแปลเอกสารมีมากมายหลายบริษัทให้ได้เลือกสรร ซึ่งโดยส่วนมากแล้วมักจะได้มาตรฐานและทำงานตรงเวลา จึงทำให้หมดความกังวลใจไปได้ในด้านนี้

Posted in รับแปลเอกสารราชการ | Tagged , | Leave a comment

การขออนุญาตทำงานในประเทศไทยของชาวจีน

ปัจจุบันชาวจีนจำนวนมากได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องด้วยเมื่อหลายปีก่อน รัฐบาลจีนได้เริ่มเปิดประเทศหลังจากที่ปิดประเทศมาเป็นเวลานาน ซึ่งเราเคยได้เรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วว่า ประชากรในโลกนี้ ประเทศจีนมีประชากรมากเป็นอันดับ 1 ของโลกโดยมีประชากรประมาณเกือบ 1,400 ล้านคนแล้วในขณะนี้ ซึ่งการเปิดประเทศของจีนทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกอย่างมาก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการหลั่งไหลเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีน การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อศึกษาเล่าเรียน เพื่อการค้าและเศรษฐกิจ

ด้วยประชากรที่มากเป็นอันดับ 1 ของโลก ดังนั้น จีนจึงเป็นฟันเฟืองใหญ่ที่ทำให้มีกระแสของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เมื่อมีนักท่องเที่ยว นักธุรกิจจากจีน เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น จึงมีคนจีนจำนวนไม่น้อยที่ทำเรื่องขออนุญาตทำงานในประเทศไทย เนื่องด้วยเพราะชาวจีนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองและนโยบายของรัฐบาลจีน จึงคิดขยับขยายมาทำงานในประเทศไทย ดังนั้นชาวจีนจำนวนมากจึงเริ่มเดินทางมาทำงานที่ประเทศไทย เหมือนกับชาติอื่นๆ ซึ่งการขออนุญาตทำงานในประเทศไทยของชาวจีนก็ต้องมีขั้นตอนของเอกสารทางราชการเช่นกัน ดังนั้นธุรกิจแปลเอกสารจึงจำเป็นต้องมามีบทบาทด้วยเช่นกัน อีกอย่างการขออนุญาตทำงานในประเทศไทยก็จำเป็นต้องมีเรื่องของขั้นตอนและระเบียบแบบแผนในการดำเนินการเหมือนกับการที่ประเทศอื่นๆ ทำกัน หากการแปลเอกสารสำหรับชาวจีนนั้นอาจจะต้องเกี่ยวเนื่องด้วยกับ 3 ภาษา ทั้งไทย จีนและอังกฤษ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ชาวจีนจะเข้ามาทำงานด้วย จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องปกติของการทำงานในประเทศไทย ที่ต้องมีการขออนุญาตให้เป็นขั้นตอน มีเอกสารที่ครบถ้วนและได้รับการแปลเพื่อความเข้าใจได้ถูกต้อง ซึ่งงานด้านเอกสารเหล่านี้เป็นงานที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาบริษัทรับแปลเอกสารที่ชำนาญงานด้านนี้เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้การขออนุญาตทำงานในประเทศไทยของชาวจีนนั้นสะดวก และก็ง่ายขึ้นอีกด้วย

 

 

 

Posted in รับแปลเอกสารราชการ | Tagged , | Leave a comment

แปลเอกสาร?นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

ศูนย์แปล??าษา

นวนคร เป็นชื่อนิคมอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง เนื่องด้วยเพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่มากมายอาศัยอยู่ในย่านนี้ ในแต่ละวันเราจะพบเห็นคนงานจากทุกๆ โรงงาน เข้างาน ? ออกงาน ทั้งเช้าและเย็นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นก็จะเป็นธรรมดาที่ในแต่ละโรงงานหรือบริษัทจะมีพนักงานเข้าๆ ออกๆ เป็นจำนวนมาก เมื่อนวนคร เป็นแหล่งของโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมของบรรดาพนักงานทุกระดับ ดังนั้นความต้องการเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงานในแต่ละบริษัทก็ย่อมมีมากเช่นกัน การแปลเอกสารจึงกลายมาเป็นกลไกหนึ่ง ในการขับเคลื่อนของความก้าวหน้าทางการงาน นอกจากปัจจัยการย้ายงานที่ต้องการให้มีการแปลเอกสารแล้ว ยังมีปัจจัยในเรื่องของการไปศึกษาต่อยังต่างประเทศของพนักงานหลายๆ ท่าน ที่อาจจะมีความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไปเรียนต่อทางด้านเทคนิค เพื่อนำกลับมาใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคต

การหาบริษัทรับแปลเอกสารที่เชื่อถือและไว้ใจได้จึงกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยจำเป็นเช่นกัน ในปัจจุบันไม่จำเป็นที่จะต้องหาบริษัทรับแปลเอกสารที่อยู่ใกล้กับย่านที่ทำงาน? แต่สามารถส่งข้อมูลในการแปลผ่านทางอีเมล์ หรือโซเชี่ยลมีเดียได้ ซึ่งก็สะดวกสบายมากขึ้นเพราะอย่างน้อยก็สามารถใช้ไลน์แอพลิเคชั่นในการสื่อสารกันได้โดยสะดวก

การแปลเอกสาร เป็นสิ่งที่จำเป็นคนจำนวนมากที่ต้องการความถูกต้องและชัดเจน หรือต้องการผู้ช่วยเหลือด้านภาษา เนื่องด้วยหากต้องใช้เอกสารที่เป็นทางการ และเป็นภาษาสากลหรือแม้แต่ภาษาไทย ก็ต้องมีรูปแบบที่ถูกต้อง อาทิ การที่ท่านต้องยื่นวีซ่าเพื่อเรียนต่อ ก็จำเป็นต้องใช้การเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ หากท่านไม่สามารถสื่อสารได้ก็สามารถใช้ตัวช่วยอย่างบริษัทรับแปลเอกสารได้ ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่า จะได้รับความสะดวกราบรื่นในการยื่นเอกสารมากกว่า และไม่เป็นการเสียเวลาอีกด้วย ต้องยอมรับว่า การแปลเอกสารนั้นไม่ได้ยาก แต่สิ่งที่ยากคือ การทำให้ถูกแบบฟอร์ม เพราะบางครั้งการใช้เอกสารกับงานทางราชการนั้น จะต้องมีรูปแบบที่ถูกต้องเพื่อความสะดวกของขั้นตอนต่างๆ ดังนั้นหากท่านไม่อยากเสียเวลาก็สามารถใช้บริการแปลเอกสารกับบริษัทรับแปลเอกสารที่เชี่ยวชาญงานด้านนี้จะดีที่สุด

Posted in รับแปลเอกสาร | Tagged , , | Leave a comment